Mezinárodní nekuřácký den (MND) se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2018 připadl tento den vyhlášený WHO na 15.11.2018. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků si na MND vyrobili mnoho osvětového materiálu, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože akce je především zaměřena na žáky 1. ročníků, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Akce byla realizována je třech úrovních. Edukační, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Znalosti žáci načerpali na přednášce Ing. Hrčíříkové z FSS MUNI. Své znalosti pak mohli uplatnit v soutěži křížovka a AZ kvízu. Zábavnou částí MND byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujet na rotopedu 1 km pro zdraví. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněny malou sladkostí. Akce MND se projevila i ve výuce TEV. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a v posilovně upravili prostředí na relaxační zónu, kde si žáci u příjemné hudby vyzkoušeli relaxační techniky, které mohou v životě uplatnit k relaxaci místo zapálení cigarety. Žáci pod vedením Jakuba Kříže natočili vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vymalovávání mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům a videa SZÚ – Prevence kouření. Žáci ocenili zařazení vlastních aktivit, velmi je bavilo soutěžit. Dohromady jsme zvládli 61 km pro zdraví, (loni to bylo 33km) a těší se, že příští rok ujdou zase více.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

« 1 z 2 »