Mezinárodní nekuřácký den vyhlásila Mezinárodní unie proti rakovině už v roce 1977. V České republice si jej připomínáme od roku 1992. Připadá vždy na třetí listopadový čtvrtek. Smyslem je připomenout si zdravotní rizika spojená s kouřením. V rámci tohoto dne se pořádá celá řada akcí upozorňujících na tuto problematiku. Společnost se na kouření často dívá jako na ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že závislost na nikotinu je nemoc, která stejně jako všechny nemoci potřebuje léčbu.

Akce byla pořádána dne 12. června 2023 pro žáky všech prvních ročníků. Celý den byl pečlivě naplánovaný a na organizaci se podíleli nejen pedagogové, ale také vybraní žáci třídy 2A. Byl připravený sportovní program na venkovním hřišti, kde mezi sebou hrály jednotlivé třídy přehazovanou, přetahovaly se na laně a účastnily se dalších sportovních aktivit. Vyzkoušeli jsme je také v AZ kvízech zaměřených na problematiku kouření. Velmi zajímavou přednášku ve školní dvoraně si pro žáky připravila MUDr. Opletalová z FNB Bohunice z oddělení Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy na téma „Prevence a škodlivost kouření“. Na konci přednášky si žáci změřili množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. V přízemí školy byly pro žáky k dispozici dva rotopedy. Žáci prvních ročníků jeli „Kilometry pro zdraví“. Třída 1A ujela celkem 5800 m, žáci 1B 4500 m, žáci 1C 6550 m, 1S 4200 m a 1D 6400 m. Celkem se ujelo 27 500 m. V prvním patře byla k dispozici tabule, kde nekuřáci psali vzkazy kuřákům, nafukování balonků a žáci si vyzkoušeli také sílu svého výdechu, když posouvali florbalový balonek po vyznačené trase. Na školní zahradě žáci rozeznávali bylinky a získané informace zapisovali do pracovního listu. Tuto aktivitu nejlépe zvládla třída 1A a 1B. Škola byla vyzdobena plakáty žáků na téma kouření, které tvořili v hodinách výchovy ke zdraví. Na konec celého dne a po zvládnutí všech aktivit byli žáci odměněni malou sladkostí a drobnými dárky, které nám věnoval MMB Odbor zdraví.

Děkuji všem pedagogům i žákům za tento úspěšný, aktivně prožitý den.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

 

Vyhodnocení stanoviště Rozeznávání bylinek – školní zahrada

1. místo obsadila dvě družstva ze třídy 1.B (stejný počet bodů)
DIVIŠOVÁ TAMARA a KUČEROVÁ ANDREA
KLIMEŠOVÁ HANA a MARTINKOVÁ SIMONA

3. místo získalo družstvo ze třídy 1.A
PAŽEBŘUCHOVÁ EMA a SCHNATTINGEROVÁ LUCIE

Výhercům gratulujeme, v kabinetu č. 24 si vyzvednou svoji výhru. Ostatním účastníkům gratulujeme také. Chválíme, protože všechna družstva se zadaných úkolů zhositla velmi zodpovědně.

Mgr. Zuzana Bittnerová a Mgr. Ludmila Sapáková


Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Tento školní rok, byl z důvodu epidemiologické situace přesunutý na 7. 6. 2022. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě kazí zdraví, ale výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků tzv. pasivních kuřáků, kteří trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na tuto problematiku. Společnost se na kouření často dívá jako na ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že závislost na nikotinu je nemoc, která stejně jako všechny nemoci potřebuje léčbu.

Akce byla pořádána hlavně pro žáky všech prvních ročníků. Celý den byl pečlivě naplánovaný a na organizaci se podíleli nejen pedagogové, ale také vybraní žáci třídy 2C. Byl připravený sportovní program na venkovním hřišti, kde mezi sebou hráli přehazovanou jednotlivé třídy, přetahovali se na laně a účastnili se dalších sportovních aktivit. V učebně Psychologie si žáci zrelaxovali svá těla i duše. Vyzkoušeli jsme je také v AZ kvízech zaměřených na problematiku kouření, kde soutěžili dvě družstva mezi sebou. Velmi zajímavou přednášku ve školní Dvoraně si pro žáky připravila MUDr. Opletalová z FNB Bohunice oddělení Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy na téma „Prevence a škodlivost kouření“. Na konci přednášky si žáci změřili množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. V přízemí školy byly pro žáky k dispozici dva rotopedy. Žáci prvních ročníků jeli „Kilometry pro zdraví“. 1. A ujela celkem 6500 m, žáci 1. B 5600 m, žáci 1 C 6100 m, 1. S 6400 m, 1D 6400 m, 1S 6400 m a 1LA 7200 m. Celkem ujeli 38 200 m. V prvním patře byla k dispozici tabule, kde nekuřáci psali vzkazy kuřákům, nafukování balonků a žáci si vyzkoušeli také sílu svého výdechu, když posouvali florbalový balonek po vyznačené trase. Škola byla vyzdobena plakáty žáků na téma kouření, které tvořili v hodinách Výchovy ke zdraví. Na konec celého dne a po zvládnutí všech aktivit byli žáci odměněni malou sladkostí a drobnými dárky, které nám věnoval MMB Odbor zdraví.

Děkuji všem pedagogům i žákům za tento úspěšný, aktivně prožitý den.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

« z 4 »

Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě kazí zdraví, ale výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků tzv. pasivních kuřáků, kteří trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na tuto problematiku. Společnost se na kouření často dívá jako na ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že závislost na nikotinu je nemoc, která stejně jako všechny nemoci potřebuje léčbu.

Dne 21. 11. 2019 se na naší škole konal MND. Akce byla pořádána hlavně pro žáky všech prvních ročníků. Celý den byl pečlivě naplánovaný a na organizaci se podíleli nejen pedagogové, ale také žáci vyšších ročníků, Barbora Ryšavá, 3 B, Pavel Bistrý, Jakub Sedlák, Jiří Synek, Lucie Slaninová, 4 B a Jakub Kříž, 4L.

Byl připravený kruhový trénink a step test v tělocvičně, v učebně Psychologie si žáci zacvičili jógu a zrelaxovali svá těla i duše. Vyzkoušeli jsme je také v AZ kvízu (problematika kouření), kde soutěžili dvě družstva mezi sebou, a ještě žáci hodnotili vlastní tvorbu cigaretových krabiček. Navštívily nás také zdravotní sestry z Plicního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně s přednáškou na téma „Prevence a škodlivost kouření“. Na konci přednášky si žáci změřili množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Jakub Kříž zaujal přednáškou „Vliv kouření na lidský organismus“. V přízemí školy byly pro žáky k dispozici dva rotopedy. Žáci prvních ročníků jeli „Kilometry pro zdraví“. 1.A ujela celkem 17 300 m, žáci 1.L 15 100 m, žáci 1 C 16 900 m, 1.S 14 600 m a 1D 11 400 m. V prvním patře byla k dispozici tabule, kde nekuřáci psali vzkazy kuřákům, nafukování balonků a žáci si vyzkoušeli také sílu svého výdechu, když posouvali florbalový balonek po vyznačené trase. Škola byla vyzdobena plakáty žáků na téma kouření, které tvořili v hodinách Výchovy ke zdraví. Navštívily nás také pracovnice Magistrátu města Brna z Projektu „Brno – Zdravé město“ a poskytly informace žákům o škodlivosti pasivního kouření. Na konec celého dne, a po zvládnutí všech aktivit, byli žáci odměněni malou sladkostí.

Děkuji všem, pedagogům i žákům za tento úspěšný, aktivně prožitý den.

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová

« z 3 »

Mezinárodní nekuřácký den (MND) se slaví vždy třetí čtvrtek v listopadu a zaměřuje se na podporu motivace kuřáků k zanechání kouření. V roce 2018 připadl tento den vyhlášený WHO na 15.11.2018. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace se již tradičně do projektu aktivně zapojila. Žáci prvních ročníků si na MND vyrobili mnoho osvětového materiálu, které posloužily k výzdobě školy v den akce. Přestože akce je především zaměřena na žáky 1. ročníků, z vlastního zájmu se zapojili i starší žáci. Akce byla realizována je třech úrovních. Edukační, prověření znalostí a zábavné soutěžení. Znalosti žáci načerpali na přednášce Ing. Hrčíříkové z FSS MUNI. Své znalosti pak mohli uplatnit v soutěži křížovka a AZ kvízu. Zábavnou částí MND byla soutěž ve foukané a sportovní úkol ujet na rotopedu 1 km pro zdraví. Tři nejlepší chlapci a tři dívky byli odměněny malou sladkostí. Akce MND se projevila i ve výuce TEV. Vyučující připravili v tělocvičně kondiční cvičení a v posilovně upravili prostředí na relaxační zónu, kde si žáci u příjemné hudby vyzkoušeli relaxační techniky, které mohou v životě uplatnit k relaxaci místo zapálení cigarety. Žáci pod vedením Jakuba Kříže natočili vlastní video spot, který se promítal s doprovodným slovem autora před křížovkou. Dalšími aktivitami v budově školy bylo vymalovávání mandal, tabule se vzkazy nekuřáků kuřákům a videa SZÚ – Prevence kouření. Žáci ocenili zařazení vlastních aktivit, velmi je bavilo soutěžit. Dohromady jsme zvládli 61 km pro zdraví, (loni to bylo 33km) a těší se, že příští rok ujdou zase více.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

« z 2 »