KrajBez Plastu (26. 6. 2019)

Realizační tým:

Mgr. Bittnerová, Mgr. Hanušová, Mgr. Otava, Mgr. Soudková, Mgr. Bartošová,

Ing. Hartmanová, Mgr. Šťastná, Bc. Kaštan, Mgr. Matějková, Mgr. Novotný

Akce byla uspořádána v prostorách školy a byla určena pro žáky 8. ročníků ZŠ Úvoz, ZŠ Cyrilometodějská a žáky 1. a 2. ročníků naší školy.

Stanoviště:

Dvorana – interaktivní prezentace na téma plasty a životní prostředí. Moderátorem prezentace byl žák Jakub Kříž. Prezentace byla zaměřena na zamořování životního prostředí, zvláště moří a oceánů, plasty.

Učebna 37 – žáci soutěžili ve vědomostní soutěži AZ kvíz. Otázky připravily Mgr. Bartošková a Ing. Hartmanová. Za účast byli žáci odměněni malou zdravou sladkostí.

Učebna 26 – tvoření z plastů. Žáci si z plastového odpadu tvořily drobné plastiky, obrázky a dárky. Tvoření koordinovaly kolegyně Mgr. Hanušová a Mgr. Matějková.

Klubovna – sloužila k zajištění pitného režimu. PhDr. Madudová se žákyněmi připravila k dispozici džbány s vodou ochucené citronem a mátou.

Chodby školy – na chodbách byly instalovány pod vedení Mgr. Otavy prezentace o plastech (výroba, využití a likvidace). Prezentace obsahovala možnosti recyklace plastů a formy správného způsobu likvidace.

Stánek – ukázky výrobků z recyklovaného plastu s možností si výrobek zakoupit.

Fair trade – prezentace aktivit v oblasti fair trade Magistrátu města Brna.

Při hodnocení akce se realizační tým shodl, že se podařila, jen její termín by příště měl být dříve než na samém konci školního roku.

Zapsala: Mgr. Zuzana Bittnerová

« z 3 »