Workshop – nové trendy v onkologické prevenci a léčbě

Dne 15. 2. 2024 proběhl druhý workshop pořádaný v rámci projektu IDZ JMK (Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje). Workshop byl organizován v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen MOÚ). Zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu.

Teoretická část workshopu se opět konala v Úprkově dvoraně SZŠ Brno, Jaselská, p. o., praktická část v MOÚ.

Program workshopu:

TEORETICKÝ BLOK – SZŠ Brno, Jaselská, p. o.

 • denní stacionář (pí Eva Vykoukalová)
 • prevence onkologického onemocnění GIT (Bc. Petra Absolonová, MBA)
 • biobanka v MOÚ (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)
 • prevence onkologického onemocnění prsu (Bc. Petra Absolonová, MBA)

 

PRAKTICKÝ BLOK – MOÚ, Žlutý kopec

 • kompenzační pomůcky v onkologii (pí Kateřina Bauerová, MBA)
 • biobanka
 • radiologie a lineární urychlovač

Všechny přednášky byly velmi názorné a interaktivní. Workshop zahájila přednáškou paní Eva Vykoukalová, staniční sestra stacionáře MOÚ, která nás seznámila s jeho vybavením a chodem. Účastníky zajímalo především personální obsazení stacionáře a adaptační program pro nově nastupující personál.

Bc. Absolonová se tentokrát prioritně věnovala nádorovému onemocnění slinivky břišní, především prevenci a včasné diagnostice tohoto onemocnění. Neopomněla ani prevenci nádorových onemocnění gastrointestinálního traktu a pohlavních orgánů. Tato část byla opět velmi praktická.

V rámci přednášky RNDr. Kateřiny Novákové, Ph.D. došlo opět i na interaktivní kvíz s hodnotnými cenami pro výherce.

V MOÚ nás čekala paní Kateřina Bauerová, MBA, vedoucí sestra lékárny MOÚ, která nás seznámila s možnými kompenzačními pomůckami pro ženy po operaci prsu a veškeré pomůcky jsme si mohli prohlédnout a vyzkoušet.

Následovaly exkurze na radiologické oddělení a lineární urychlovač, kde jsme viděli přípravu nemocného k ozařování, celý proces a jeho dokumentaci. Workshop byl zakončen prohlídkou biobanky s úložnými kontejnery vzorků.

Účastníci workshopu s potěšením vnímali přátelské prostředí MOÚ, příjemný a usměvavý personál.

Celý workshop probíhal v komorní a přátelské atmosféře, což ocenily především naše přednášející.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková

« z 2 »

 

 


WORKSHOP – NOVÉ TRENDY V ONKOLOGICKÉ PREVENCI A LÉČBĚ

Dne 16. 1. 2024 proběhl první workshop pořádaný v rámci projektu IDZ JMK (Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje). Workshop byl organizován v úzké spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem (dále jen MOÚ). Zúčastnilo se ho 15 zástupců ze škol, které jsou partnery projektu.

Teoretická část workshopu se konala v Úprkově dvoraně SZŠ Brno, Jaselská, p. o., praktická část v MOÚ.

Workshop zahájila přednáškou paní Eva Vykoukalová, staniční sestra stacionáře MOÚ, která nás seznámila s jeho vybavením a chodem. Prioritou přednášky byl důraz na bezpečnost personálu a klientů MOÚ při aplikaci cytostatické léčby a na příjemné a motivující prostředí stacionáře. Její prezentace byla proložena obrazy, které zdobí stěny nově zrekonstruovaných prostor stacionáře.

Druhou přednášku vedla Bc. Petra Absolonová, MBA, vrchní sestra Gastroenterologické kliniky MOÚ. Svým obsahem byla zaměřena na prevenci onkologického onemocnění zažívacího traktu. Přednáška byla velmi interaktivní. Účastnice si mohly vyzkoušet manipulaci s endoskopy, s endoskopickým instrumentáriem, odběrovými nádobami. Patologie byly doplněny názornými obrazy přímo z endoskopických sálů. Vše probíhalo formou diskuse s velkým množstvím dotazů ze strany účastníků, ale i dalších přednášejících.

Další přednášku vedla RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D., vědecká pracovnice Banky biologického materiálu MOÚ. Stručně nás seznámila s významem biobanky, jejím začleněním v rámci republiky i celé EU a úzkou provázaností vědeckého výzkumu a onkologické léčby nemocných. V rámci přednášky došlo i na interaktivní kvíz s hodnotnými cenami pro výherce.

Poslední přednášku vedla opět Bc. Petra Absolonová, MBA. Tentokrát byla zaměřena na novinky v prevenci onkologického onemocnění slinivky břišní, karcinomu prsu a varlat.

Po obědě následoval přesun do MOÚ, kde nás čekala ryze praktická přenáška o kompenzačních pomůckách v onkologii, především po operaci nebo amputaci prsu. Všechny pomůcky jsme si mohly osahat, potěžkat, vyzkoušet. Přednášku vedla paní Kateřina Bauerová, MBA, vedoucí sestra lékárny MOÚ.

Potom už následovaly exkurze na radiologické oddělení a lineární urychlovač, kde jsme viděly přípravu nemocného k ozařování, celý proces a jeho dokumentaci. Workshop byl zakončen prohlídkou biobanky s úložnými kontejnery vzorků.

Všechny účastnice hodnotily workshop jako výborný, praktický a velmi názorný. Přednášející opakovaně chválily velmi příjemnou a komorní atmosféru celé akce.

Program workshopu:

TEORETICKÝ BLOK – SZŠ Brno, Jaselská, p. o.

 • denní stacionář (pí Eva Vykoukalová)
 • prevence onkologického onemocnění GIT (Bc. Petra Absolonová, MBA)
 • biobanka v MOÚ (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)
 • prevence onkologického onemocnění prsu (Bc. Petra Absolonová, MBA)

PRAKTICKÝ BLOK – MOÚ, Žlutý kopec

 • kompenzační pomůcky v onkologii (pí Kateřina Bauerová, MBA)
 • biobanka
 • radiologie a lineární urychlovač

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková