Milí žáci, potřebujete pomoc s řešením situace ve třídě, škole nebo jsou Vaše problémy osobního rázu? Rádi byste to někomu řekli? Chcete, aby Vašemu problému byla věnována pozornost, ale nemáte odvahu obrátit se na školní poradenské pracoviště osobně? Můžete využít elektronickou schránku důvěry.

Vzkaz zaslaný elektronickou formou přebírá odpovědný pracovník školního poradenského pracoviště, který zajistí vše potřebné. Výhodou je, že vzkaz lze vložit zcela anonymně. Příjemce neuvidí e-mail odesílatele a odesílatele nelze zjistit.

Jak už je výše uvedeno, vše je anonymní, podpis není vyžadován, ale pokud chcete, aby se záležitost adekvátně vyřešila, je dobré uvést třídu, které se to týká nebo se podepsat. Budeme-li znát Vaše jméno, můžeme účinněji pomoct, přímo odpovědět, jak je výše uvedeno, anonymita je samozřejmá.