Středoškolský klub ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Asociace středoškolských klubů ČR, o. s. (dále ASK ČR) je zájmové celorepublikové občanské sdružení mládeže do 26 let. Jejími členy jsou zejména žáci středních škol a to těch, kde jsou středoškolské kluby. ASK ČR má 17letou tradici a v současné době působí na 65 školách ve všech krajích České republiky se základnou přesahující 4000 členů. Je také jednou z 13 organizací, které získaly titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2016–2020.“ Dále je také členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské rady dětí a mládeže apod. Organizuje také letní tábory, zahraniční výměny, různé soutěže, podporuje vydávání školních časopisů aj. Statutárním zástupcem ASK ČR je v současnosti Mgr. Zbyněk Šolc, místopředsedou je MgA. Petr Kantor. Středoškolský klub při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci je členem ASK ČR od roku 1990. Klub má samostatnou právní subjektivitu a je zřizovaný a provozovaný na principu dobrovolnosti. Vedoucím středoškolského klubu ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci je od školního roku 2018/2019 Mgr. Romana Hanušová, účetnictví klubu vede Mgr. Soňa Pazourková. Členskou základnu v loňském školním roce 2017/2018 tvořilo 284 členů z řad žáků SZŠ a 25 členů z řad pedagogů. Počty přihlášených žáků ve školním roce 2018/2019 tvoří zatím 104 členů z řad žáků SZŠ a 25 členů z řad pedagogů.


Aktivity Středoškolského klubu ASK při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvkové organizaci

Činnost klubu probíhá v souladu s plánem SZŠ, jejími zájmy a záměry. Před zahájením nového školního roku uzavírá každoročně ředitelství SZŠ Jaselská s ASK při SZŠ Jaselská dohodu o aktivitách a fungování klubu. Středoškolský klub se podílí především na mimoškolní zájmové činnosti mládeže. ASK při SZŠ Jaselská má širokou náplň činnosti. Mezi hlavní činnost patří především nabídka a zaštiťování činnosti různých zájmových kroužků. Dále pro žáky organizuje a zaštiťuje akce pořádané ve škole např. soutěže pro všechny třídy nebo vydávání školního časopisu.


Školní rok 2019/2020

Plán činnosti ASK ve školním roce 2019/2020

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Dne 23. 9. 2019 od 14.10 do 15.00, proběhla v učebně č. 37 Burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2019/2020. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 16 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka. Kroužek anglického jazyka je pro určen pro žáky 1. až 4. ročníku. Velký zájem u žáků měl kroužek Maskování v První pomoci. Nově byl také v nabídce Zahradnický kroužek, Vyšetřovací metody ve zdravotnictví a Historický kroužek. Burza byla tak jako v loňském školním roce zorganizována po výuce. Byli zde přítomni žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek První pomoci a také někteří vedoucí kroužků např., Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o Burze kroužků na nástěnce SK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem o prezentované kroužky. Zajímali se o náplň a rovněž o jejich časový rozpis. První hodiny kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům Burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku. 

Přehled kroužků ASK 2019/2020

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová


Školní rok 2018/2019

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Dne 25. 9. 2018 (úterý) od 14.10 do 15.30 proběhla v učebně č. 37 burza kroužků, na které se prezentovaly zájmové kroužky pro žáky SZŠ Jaselská na školní rok 2018/2019. Burza kroužků byla zaměřena na celé spektrum zájmů pro všechny žáky střední školy. Žáci si vybírali z nabídky 12 kroužků. Nabídnuty jim byly kroužky orientovány nejen zájmově jako např. kroužek výtvarný, taneční, hudební, ale převažovala nabídka kroužků vzdělávacích např. kroužek matematiky, fyziky, chemie, biologie, somatologie, ošetřovatelství a anglického jazyka. Velký zájem u žáků měl kroužek Maskování v První pomoci. Burza byla tak jako v loňském školním roce zorganizována po výuce. Na burze byli přítomni žáci, kteří reprezentovali své kroužky, např. kroužek první pomoci a také někteří vedoucí kroužků např. Mgr. Přibylová, která vede kroužek hudební. Žáci byli v dostatečném předstihu informování o burze kroužků na nástěnce ASK, třídnických hodinách a na vstupní informační elektronické tabuli v přízemí školy. Burzy se především zúčastnili žáci, kteří měli zájem o prezentované kroužky. Zajímali se zejména o náplň kroužků a rovněž o jejich časový rozpis. První hodiny kroužků budou otevřené pro všechny další nerozhodnuté zájemce. Pevně doufám, že se zapojí i žáci, kteří stále váhají. Přeji jako již tradičně všem účastníkům burzy, zejména žákům zapsaným v kroužcích příjemný začátek, hodně vytrvalosti a vedoucím kroužků optimismus a energii do celého školního roku. 

Přehled kroužků ASK 2018/2019

Zapsala: Mgr. Romana Hanušová