SZŠ Jaselská může svým žákům nabídnout nově rekonstruované a dobře vybavené odborné učebny, knihovnu s pravidelně aktualizovanými publikacemi, studovnu a v neposlední řadě také školní bufet, ve kterém se mohou občerstvit.


Hodina psychologie

Moderně a unikátně řešená učebna psychologie nabízí žákům možnosti praktických cvičení z i studium teoretických oblastí za pomocí vizualizační techniky.


Hodina ošetřovatelství

Škola disponuje třemi dobře vybavenými učebnami pro výuku ošetřovatelství. Kromě odborných pomůcek neschází ani digitální technika, která umožňuje ještě více zefektivnit výuku klíčových odborných předmětů.


Hodina první pomoci


Hodina Halliwickovi metody plavání


Hodina výchovy ke zdraví

Ve zcela nově vybudované učebně se žáci v příjemném prostředí a za pomoci moderních výukových metod seznamují s tématy výchovy ke zdraví.


Hodina tělesné výchovy

Navzdory poněkud menším rozměrům je tělocvična velmi dobře vybavena a nabízí žákům mnoho různých možností sportovního vyžití. Posilovna školy je kromě posilovacích strojů doplněna o plazmové obrazovky a umožňuje tak obohatit cvičení o aerobic či pilates. Škola navíc disponuje poměrně rozlehlým dvorem, ve kterém probíhá v teplejších měsících venkovní výuka tělesné výchovy.


Hodina informačních a komunikačních technologií

Škola má dvě plně hardwarově i softwarově vybavené učebny informatiky. Neschází ani hojně využívaná vizualizační technika. Při výuce pracuje každý žák samostatně s počítačem.


Hodina matematiky


Hodina českého jazyka


Hodina somatologie

Výuka somatologie probíhá ve speciálně vybavené učebně. Opět nechybí ani moderní digitální technika.


Hodina fyziky

Také učebna fyziky prošla kompletní rekostrukcí a byla doplněna o moderní vizualizační techniku. Výuka fyziky pro žáky je tak mnohem názornější a bývá doplněna speciálními výukovými programy.


Hodina chemie

Chemii vyučujeme ve zcela nové učebně. Žáci tak mají v laboratorních cvičeních možnost pracovat s přístroji a realizovat chemické pokusy.


Biologie


Hodina německého jazyka v jazykové učebně 61b


Hodina německého jazyka v jazykové učebně


Hodina SPČ


Hodina psychomotoriky


Bufet, automaty a odpočívárna

Školní bufet nabízí žákům občerstvení s možností posezení o volných hodinách či přestávkách.