Ples SRPD 2020

Dne 7. 2. 2020 se konal v Hotelu Voroněž Orea ples SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, p.o.. Je to tradiční ples, na kterém vedení školy spolu s třídními učiteli šerpují budoucí maturanty.

Plesu se zúčastnilo vedení školy, v hojném počtu pedagogové, žáci a jejich rodinní příslušníci a známí. Mezi vzácné hosty plesu SRPD patřila PhDr. Zdenka Surá, vrchní sestra chirurgické kliniky FN Brno, předsedkyně SRPD paní Ing. Marcela Hudcová, místopředsedkyně SRPD paní Alena Poliaková, Petr Tančev z firmy Nuovo-Caffe s.r.o.. Celková návštěvnost 700 lidí předčila očekávání.

Ples zahájila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková, která všechny účastníky přivítala. Celým večerem provázela Mgr. Iveta Vilímová. K tanci a poslechu hrála taneční skupina Tom Sawyer Band, která vyhověla i speciálním hudebním přáním žáků a účastníků plesu.

Během plesu vystoupili hostující skupiny – Lassies Brno, mažoretky Pusinky Říčany, skupina orientálního tance SOORYA Zastávka, ale i taneční a hudební kroužek SZŠ Jaselská. Maturanti si připravili zábavné půlnoční představení. Program byl proložen volnou taneční zábavou.

Pro ples školy je typická bohatá tombola, na kterou se návštěvníci vždy velmi těší. Ani letos nebyli zklamáni, ceny byly hodnotné a zajímavé.

 

Děkujeme za podporu všem sponzorům:

  • SRPD
  • Lakkis Toner s.r.o.
  • Nuovo-Caffe s. r. o. – Petr Tančev
  • Martina Cahová
  • Iva Lambova
  • Romana Dvořáková
  • žákyně 4. C Eliška Sedláková

Školní ples se povedl, ať se povede i příští!

Zapsala: Mgr. Pavla Zamykalová

Další fotky naleznete pod tímto odkazem.

« 1 z 8 »

Ples SRPD 2019

Dne 29. března 2019 se od 18.00 hod. otevřely reprezentativní prostory hotelu Voroněž v Brně pro účastníky školního plesu Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. Ples proběhl za finanční podpory Spolku rodičů a přátel dětí při SZŠ, na přípravě a samotné organizaci akce se podíleli zaměstnanci školy a žáci.
Hned při vstupu na návštěvníky plesu čekalo překvapení v podobě Klobouku štěstí. Každá platná vstupenka byla směnitelná za los, takže všichni hned na začátku věděli, zda si odnesou domů společně s příjemným prožitkem ještě i výhru z tomboly. Po 19. hodině ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková oficiálně zahájila ples. Popřála všem zúčastněným pěkný večer plný zábavy, radosti a příjemných zážitků, poděkovala SRPD a zaměstnancům školy za podporu akce a vyjádřila přání, aby se žákům školy dařilo i u nadcházející zkoušky z dospělosti.
Poté následovalo vystoupení mažoretek Pusinky z Říčan, skupiny Lassies z Brna, zajímavá byla ukázka společenského tance v podání Barbory Kolaříkové a Tomáše Paláta. Mezi slavnostním šerpováním jednotlivých tříd 4. ročníků a pomaturitního studia probíhala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála kapela Tom Sawyer Band, která nabídla rozmanité hudební žánry. Před půlnocí měli návštěvníci plesu možnost zhlédnout různá vystoupení žáků 4. ročníku, která měla dynamickou, nápaditou a mnohdy zábavnou formu.
Školní ples se nesl ve velmi příjemné, uvolněné a radostné atmosféře. Taneční parket byl stále plný, prostředí hotelu doplňovalo slavnostní atmosféru okamžiku. Akce se po všech stránkách vydařila. Pozitivní reakce zúčastněných jsou toho dokladem.

Zapsala: Mgr. Romana Dvořáková

« 1 z 4 »

Ples SRPD 2018

Dne 23. 3. 2018 vyvrcholily oslavy 70. výročí založení školy plesem SRDP, který se uskutečnil v Orea Hotel Voroněž. Slavnostní zahájení proběhlo v 18:30 a celým večerem provázela Mgr. Iveta Vilímová a Jakub Kříž ze 2.L. Každý majitel vstupenky měl možnost vylosovat si z „Klobouku štěstí“ výherní či nevýherní lístek. Ceny na ples věnovalo SRPD a další sponzoři školy. Hudební doprovod plesu zajistil Salonní orchestr Brno v čele s Františkem Školařem.

Celý večer měl bohatý program:
•Vystoupení skupiny mažoretek PUSINKY ŘÍČANY
•Vystoupení mistryně republiky Kateřiny Čertekové (2.C) a Davida Cikrleho (3.B) v latinsko – americkém tanci
•Vystoupení skupiny MAGIC FREE GROUP
•Vystoupení tanečního a hudebního kroužku školy
•Šerpování žáků čtvrtých ročníků školy (4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.S, 5.V a 2Vb)

« 1 z 3 »