Ples SRPD 2019

Dne 29. března 2019 se od 18.00 hod. otevřely reprezentativní prostory hotelu Voroněž v Brně pro účastníky školního plesu Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p. o. Ples proběhl za finanční podpory Spolku rodičů a přátel dětí při SZŠ, na přípravě a samotné organizaci akce se podíleli zaměstnanci školy a žáci.
Hned při vstupu na návštěvníky plesu čekalo překvapení v podobě Klobouku štěstí. Každá platná vstupenka byla směnitelná za los, takže všichni hned na začátku věděli, zda si odnesou domů společně s příjemným prožitkem ještě i výhru z tomboly. Po 19. hodině ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková oficiálně zahájila ples. Popřála všem zúčastněným pěkný večer plný zábavy, radosti a příjemných zážitků, poděkovala SRPD a zaměstnancům školy za podporu akce a vyjádřila přání, aby se žákům školy dařilo i u nadcházející zkoušky z dospělosti.
Poté následovalo vystoupení mažoretek Pusinky z Říčan, skupiny Lassies z Brna, zajímavá byla ukázka společenského tance v podání Barbory Kolaříkové a Tomáše Paláta. Mezi slavnostním šerpováním jednotlivých tříd 4. ročníků a pomaturitního studia probíhala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála kapela Tom Sawyer Band, která nabídla rozmanité hudební žánry. Před půlnocí měli návštěvníci plesu možnost zhlédnout různá vystoupení žáků 4. ročníku, která měla dynamickou, nápaditou a mnohdy zábavnou formu.
Školní ples se nesl ve velmi příjemné, uvolněné a radostné atmosféře. Taneční parket byl stále plný, prostředí hotelu doplňovalo slavnostní atmosféru okamžiku. Akce se po všech stránkách vydařila. Pozitivní reakce zúčastněných jsou toho dokladem.

Zapsala: Mgr. Romana Dvořáková

« 1 z 4 »

Ples SRPD 2018

Dne 23. 3. 2018 vyvrcholily oslavy 70. výročí založení školy plesem SRDP, který se uskutečnil v Orea Hotel Voroněž. Slavnostní zahájení proběhlo v 18:30 a celým večerem provázela Mgr. Iveta Vilímová a Jakub Kříž ze 2.L. Každý majitel vstupenky měl možnost vylosovat si z „Klobouku štěstí“ výherní či nevýherní lístek. Ceny na ples věnovalo SRPD a další sponzoři školy. Hudební doprovod plesu zajistil Salonní orchestr Brno v čele s Františkem Školařem.

Celý večer měl bohatý program:
•Vystoupení skupiny mažoretek PUSINKY ŘÍČANY
•Vystoupení mistryně republiky Kateřiny Čertekové (2.C) a Davida Cikrleho (3.B) v latinsko – americkém tanci
•Vystoupení skupiny MAGIC FREE GROUP
•Vystoupení tanečního a hudebního kroužku školy
•Šerpování žáků čtvrtých ročníků školy (4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.S, 5.V a 2Vb)

« 1 z 3 »