Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2022/2023

Ve dnech 19., 24. a 29. května a 2. června 2023 proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Po dvou letech se slavnost navrátila do prostor krásné Úprkovy Dvorany na Jaselské. V průběhu čtyř dní se ve Dvoraně postupně vystřídali úspěšní absolventi oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost.

Slavnostní vyřazení se i v letošním roce neslo v krásné atmosféře. Absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a příbuzní žáků. Slavnostní akt moderovaly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Klára Čáslavová. Během slavnosti zaznělo také několik krásných projevů. Na úvod promluvila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková a po rozdání maturitních vysvědčení se chopili slova také zástupci z řad samotných absolventů. Jejich díky směřovala k milým spolužákům, chápavým učitelům, podporujícím rodičům i vstřícnému vedení školy.

Jako překvapení pro absolventy vystoupila Emilie Bukajová, naše žákyně z dramatického kroužku, která si pro ně připravila dvě písně: Warior od Demi Lovato a Milion Years Ago od Adele. Absolventi si také mohli zavzpomínat u společného promítání fotografií, jež nasbírali během svých studijních let.

Celá akce se konala pod záštitou SRPD, díky němuž si absolventi mohli ze školy kromě maturitního vysvědčení odnést také drobné dary.

Po oficiální části slavnostního aktu dostali maturanti prostor pro osobní rozloučení a fotografování s třídními učiteli.

Na závěr nezbývá jinak než našim absolventům ještě jednou gratulovat ke splnění tohoto významného milníku a popřát, aby se jim nejen v profesním, ale i osobním životě podařilo dosáhnout všeho, na co si troufnou a po čem touží.

Zapsala: Mgr. Klára Čáslavová

4.A

4.B

4.C

« z 2 »

4.D

« z 2 »

4.L

« z 2 »

4.S

3.Vb


Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2021/2022

Dne 1. 6. 2022 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se po dvou letech konalo v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně.

Absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků. Mezi vzácnými hosty byly i náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA a hlavní sestra Úrazové nemocnice Brno
Mgr. Andrea Lišková.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. V úvodu slavnostního vyřazení promluvila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková.

Na pódiu se postupně vystřídaly třídy oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost.

Celou tuto krásnou a dojemnou akci školy provázela vystoupení dramatického kroužku pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Lambové. Žáci dramatického kroužku vystoupili s básněmi od Miloše Kratochvíla, Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, s ukázkou Malého prince, s písní Mamma Mia od skupiny ABBA a s písní Co z Tebe bude od Pokáče.

Za žáky promluvil Filip Kalášek, který poděkoval učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Celá akce se konala pod záštitou SRPD.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová

« z 2 »


Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2020/2021

Ve dnech 14., 16 a 21. června 2021 proběhla slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků 4A, 4B, 4C, 4L, 4S a 5V.  Z důvodu epidemiologických opatření se letos konalo po jedné třídě, ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami slavnostních dnů dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Kristýna Kyseláková.

Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení a obdrželi také drobný dárek od SRPD, květinu. Za každou třídu vždy vystoupil zástupce a pronesl děkovnou řeč za absolventy, poděkovali učitelům a rodinám za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá, než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

Zapsala Mgr. Martina Cahová

4A

« z 2 »

4B

4C

« z 2 »

4L

« z 2 »

4S

5V


Ročník 2019/2020

Ve dnech 19. a 24. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků. Z důvodu koronavirových opatření se letos konalo ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami slavnostního dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Iveta Vilímová.

Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení a obdrželi také drobný dárek. Na závěr si ještě všichni poslechli zástupce absolventů Jiřího Luňáčka a Karolínu Ječmenovou, kteří za všechny žáky poděkovali učitelům a rodinám za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá, než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

« z 2 »

Ročník 2018/2019

Dne 6. 6. 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Úspěšní absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si z rukou třídních učitelek převzali žáci tolik očekávané maturitní vysvědčení. Slavnostní dojem doplnilo  vystoupení hudebního kroužku školy pod vedením Mgr. Jany Přibylové. Na závěr dostali slovo i naši žáci Jan a Matěj Pachlopníkovi, kteří za všechny poděkovali učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Z atmosféry v sále byl zjevný pocit hrdosti pedagogů a rodičů na žáky, kteří úspěšně složili všechny části maturitní zkoušky

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková

« z 3 »