Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2022/2023

 

4.A

4.B

4.C

4.D

4.L

« z 2 »

4.S

3.Vb


Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2021/2022

Dne 1. 6. 2022 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se po dvou letech konalo v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně.

Absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků. Mezi vzácnými hosty byly i náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA a hlavní sestra Úrazové nemocnice Brno
Mgr. Andrea Lišková.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. V úvodu slavnostního vyřazení promluvila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková.

Na pódiu se postupně vystřídaly třídy oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost.

Celou tuto krásnou a dojemnou akci školy provázela vystoupení dramatického kroužku pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Lambové. Žáci dramatického kroužku vystoupili s básněmi od Miloše Kratochvíla, Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, s ukázkou Malého prince, s písní Mamma Mia od skupiny ABBA a s písní Co z Tebe bude od Pokáče.

Za žáky promluvil Filip Kalášek, který poděkoval učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Celá akce se konala pod záštitou SRPD.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová

« z 2 »


Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2020/2021

Ve dnech 14., 16 a 21. června 2021 proběhla slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků 4A, 4B, 4C, 4L, 4S a 5V.  Z důvodu epidemiologických opatření se letos konalo po jedné třídě, ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami slavnostních dnů dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Kristýna Kyseláková.

Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení a obdrželi také drobný dárek od SRPD, květinu. Za každou třídu vždy vystoupil zástupce a pronesl děkovnou řeč za absolventy, poděkovali učitelům a rodinám za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá, než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

Zapsala Mgr. Martina Cahová

4A

« z 2 »

4B

4C

« z 2 »

4L

« z 2 »

4S

5V


Ročník 2019/2020

Ve dnech 19. a 24. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků. Z důvodu koronavirových opatření se letos konalo ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami slavnostního dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Iveta Vilímová.

Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení a obdrželi také drobný dárek. Na závěr si ještě všichni poslechli zástupce absolventů Jiřího Luňáčka a Karolínu Ječmenovou, kteří za všechny žáky poděkovali učitelům a rodinám za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá, než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

« z 2 »

Ročník 2018/2019

Dne 6. 6. 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Úspěšní absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si z rukou třídních učitelek převzali žáci tolik očekávané maturitní vysvědčení. Slavnostní dojem doplnilo  vystoupení hudebního kroužku školy pod vedením Mgr. Jany Přibylové. Na závěr dostali slovo i naši žáci Jan a Matěj Pachlopníkovi, kteří za všechny poděkovali učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Z atmosféry v sále byl zjevný pocit hrdosti pedagogů a rodičů na žáky, kteří úspěšně složili všechny části maturitní zkoušky

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková

« z 3 »