Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2018/2019

Dne 6. 6. 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Úspěšní absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si z rukou třídních učitelek převzali žáci tolik očekávané maturitní vysvědčení. Slavnostní dojem doplnilo  vystoupení hudebního kroužku školy pod vedením Mgr. Jany Přibylové. Na závěr dostali slovo i naši žáci Jan a Matěj Pachlopníkovi, kteří za všechny poděkovali učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Z atmosféry v sále byl zjevný pocit hrdosti pedagogů a rodičů na žáky, kteří úspěšně složili všechny části maturitní zkoušky

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková

« 1 z 3 »