Slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků

Ročník 2019/2020

Ve dnech 19. a 24. června 2020 proběhlo slavnostní vyřazení žáků maturitních ročníků. Z důvodu koronavirových opatření se letos konalo ve Dvoraně školy. Všichni úspěšní maturanti se tímto rozloučili s vedením školy a svými třídními učiteli. Moderátorkami slavnostního dne byly Mgr. Martina Cahová a Mgr. Iveta Vilímová.

Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si žáci převzali maturitní vysvědčení a obdrželi také drobný dárek. Na závěr si ještě všichni poslechli zástupce absolventů Jiřího Luňáčka a Karolínu Ječmenovou, kteří za všechny žáky poděkovali učitelům a rodinám za podporu během celého studia. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá, než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života.

« z 2 »

Ročník 2018/2019

Dne 6. 6. 2019 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se letos konalo ve slavnostním duchu v prostorách univerzitního kina Scala v Brně. Úspěšní absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků.

Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. Po úvodním slovu ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové si z rukou třídních učitelek převzali žáci tolik očekávané maturitní vysvědčení. Slavnostní dojem doplnilo  vystoupení hudebního kroužku školy pod vedením Mgr. Jany Přibylové. Na závěr dostali slovo i naši žáci Jan a Matěj Pachlopníkovi, kteří za všechny poděkovali učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia.

Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života.

Z atmosféry v sále byl zjevný pocit hrdosti pedagogů a rodičů na žáky, kteří úspěšně složili všechny části maturitní zkoušky

Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou.

Zapsala: Mgr. Hana Dvořáková

« z 3 »