XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí 2018