Erasmus Vídeň (6. 2.–19. 2. 2022)

V neděli 6. 2. 2022 se vydala skupina 11 žáků (10 děvčat a jeden chlapec) z 2 a 3. ročníků, oborů sociální činnost a zdravotnického lycea v doprovodu Mgr. Jany Váňové a Mgr. Zuzany Klimešové na 14denní stáž do Vídně.

Po příjezdu jsme nebyli zrovna okouzleni zevnějškem ubytování, vzhled budovy nás celkem vyděsil,
ale když jsme se dostali dovnitř, nastalo příjemné překvapení, ubytování bylo pěkné, pohodlné. Byli jsme spokojeni a následujících 14 dní probíhalo v příjemně strávené atmosféře.

Bohužel z důvodu covidových opatření nás organizace pořádající stáž nemohla zařadit do žádných sociálních organizací, proto jsme měli náhradní program, který spočíval ve vytvoření projektu v anglickém jazyce, v návštěvě muzeí, výstav a poznávání památek města Vídně.

V den příjezdu jsme ještě neměli sestavený program, proto jsme se vydali k nejbližším památkám, jako je například Hundertwasserhaus. Od druhého dne pobytu byl již vytvořen program a navštívili jsme následující památky: Rakouská národní knihovna, galerie Albertina, přírodovědecké muzeum, uměleckohistorické muzeum, anatomicko-patologické muzeum, technologické muzeum, zámek Schönbrunn, Belvedere a Stephansdom. Návštěvy jsme absolvovali většinou dopoledne, poté jsme měli volno, kdy jsme si mohli individuálně vybrat svůj vlastní program. Někteří z nás šli prozkoumávat město Vídeň, jiní se věnovali sportu či odpočinku. Ve zbytku času jsme pracovali na projektu, který jsme dostali zadaný zvlášť od vyučujících a od hostitelské organizace.

Dny začínaly pro každého v jinou dobu. Část z nás si přivstala v 6.30 hodin ráno a věnovala se cvičení a část radostně vyspávala až do snídaně 😊, což bylo v 8.30 hod. Po snídani, kterou jsme měli dovezenou společně s jídlem na celý den, jsme se připravili na odchod. Následně jsme strávili 3–4 hodiny návštěvou některé z výše uvedených památek. Večery jsme trávili všichni společně, povídali si nebo hráli deskové hry.

Ve Vídni jsme se rychle zorientovali, po pár dnech jsme měli přehled o městě a věděli, jak cestovat metrem i místní MHD. Na našich cestách jsme se dostali i do situací, kdy jsme se potřebovali domluvit, a tak jsme měli možnost ověřit si své jazykové dovednosti.

Při rozhodování, zda se máme zapojit do projektu ERASMUS, jsme váhali, protože to znamenalo opustit naši komfortní zónu, ale rozhodně toho nelitujeme. Hodně nás to posunulo vpřed a zanechalo to v nás příjemné pocity. Na konci pobytu nám bylo umožněno vydat se na exkurzi do jednoho ze zařízení, kde jsme měli vykonávat odbornou praxi. Díky tomu jsme lépe poznali, jak funguje systém péče v Rakousku. Nelze také opomenout, že za dobu pobytu jsme celkem absolvovali 4 testy PCR, naštěstí vždy bez pozitivního výsledku.

Výstupem z této stáže bylo natočení denního blogu v německém jazyce a vytvoření prezentace v anglickém jazyce na přidělená sociální zařízení ve Vídni. Pokud někdy dostanete takovou příležitost jako my, „popadněte ji za pačesy“ a nenechte si ji utéct.

Zvláštní díky bychom chtěli věnovat našemu učitelskému dozoru. Paní učitelce Váňové a paní učitelce Klimešové, které s námi měly pevné nervy a za každé situace nám pomohly. Bez nich by ten pobyt nebyl tak úžasný. Děkujeme, že nám důvěřovaly a nechaly nám možnosti rozhodování v tom, co chceme dělat. Také jsme velmi vděční paní ředitelce a paní učitelce Kašparovské, které si daly spoustu práce s vyřizováním a umožnily nám pobyt ve Vídni.

Za účastníky stáže: Stela Holasová a Michaela Cahová 3L, Anna Kušová 3S

« z 3 »

Erasmus

V období od 6. listopadu do 20. listopadu 2021, jsme absolvovali s ostatními žáky školy pobyt v Miláně, kde jsme bydleli na okraji města, Monza. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny po šesti žácích na dvě pracoviště. Jedna skupina měla ranní směny od 9 do 14 hodin a druhá skupina pracovala ve směnách od 8 do 14 hodin. Odpolední směny se konaly ve čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin. Cesta na pracoviště většinou trvala hodinu, dopravovali jsme se autobusem, vlakem i metrem.

Navštěvovali jsme pečovatelský dům od společnosti Korian, kde byli umístěni lidé ve starším věku. Na pracovištích jsme prováděli výkony jako například ranní hygienu, péči o dutinu ústní, úpravu lůžka s nemocným i bez nemocného, dále přípravu a podávání stravy. Velikou novinkou pro nás se pro nás staly přístroje na vertikalizaci a aktivizaci pacienta. Přístroje byly moderní a jednoduché pro manipulaci, a proto jsme se s nimi i rychle všichni naučili pracovat. Sledovali jsme přípravu a podávání léků dle ordinace lékaře a také lékařské prohlídky pacientů. V zařízení také fungovaly kadeřnické, manikúrní i pedikúrní služby. Pacienti každý den cvičili s fyzioterapeutem a měli vždy nachystaný nějaký program, jako například karaoke, tombolu atd.

Odnesli jsme si s sebou nové dovednosti, zkušenosti a postupy. Zdokonalili jsme si naše komunikační schopnosti a zlepšení dorozumění se s pacientem ohledně jeho základních i dalších potřeb. Rozvinuli jsme si také naše komunikační schopnosti v různých jazycích a procvičili si ve větší míře trpělivosti. Na to, že jsme se nacházeli v cizím prostředí mezi lidmi, kteří neuměli vůbec anglicky a mluvili na nás pouze italsky, tak jsme se poměrně v krátkém čase dokázali zadaptovat na nové prostředí okolo nás a poradit si v nejrůznějších situacích. 

Díky Erasmu+ jsme dostali příležitost nejen navštívit cizí zemi, ale i poznat její kulturu, jazyk, a hlavně jsme nasbírali zkušenosti v oblasti zdravotnictví.

Kristýna Palečková a Hong Anh Nguyen, 3. B PS

Další reakce žáků na Erasmus+

Anežka Drlová, 3.A PS

Valentina Vítková, 3C PS

Andrea Jílková a Michaela Bryndová, 3C PS

Ivanna Hlyva a Klára Řezáčová, 3.A PS

« z 3 »

Přihláška účastníků do výběrového řízení

Prezentace pro zájemce o ERASMUS+