1. ročník krajského kola soutěže první pomoci 3. 6. 2022

Tak jsme se dočkali!

Pod laskavou záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jan Grolicha, si v pátek 3. června 2022 změřili síly žáci Středních zdravotnických škol, nacházejících se v Jihomoravském kraji po dlouhých dvou letech.

Patnáct družstev bylo rozděleno do dvou kategorií. První kategorie, žáci druhých ročníků SZŠ, těch přijelo soutěžit 11 a žáci VOŠZ kategorie byly 4 družstva.

Slavnostní nástup družstev se konal na hřišti školy za účasti MUDr. Pavla Smékala, jako hlavního porotce soutěže, dále nás navštívil Krajský radní Mgr. Jiří Kasala, MBA, oblastní ředitel BESIPu Ing. Pavel Čížek a Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit JMK.

Soutěž zahájila PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy.

V letošním roce byla soutěž pouze jednodenní. Přesto se do příprav zapojila celá škola.

Soutěž jsme přiblížili realitě. Zachraňovalo se v terénu v parku na Obilném trhu i v parku na Špilberku. V prostorách brněnských budov, například v hudebním klubu Musik LAB na Opletalově ulici, ale také ve sklepních prostorách naší školy na ulici Jaselská.  Tříčlenná soutěžní družstva se opět musela potýkat s úrazy, domácími poraněními, mimořádnými situacemi či akutními interními stavy.

 Také jako v předešlých letech jsme spolupracovali se složkami IZS a to především s hasiči, kteří připravili modelovou situaci v parku. Byla to srážka dvou automobilů. Tato modelová situace vycházela ze skutečné události, která se stala na Brněnsku v jarních měsících a hlavním úkolem soutěžících bylo zajistit účastníky dopravní nehody a přivolat složky IZS. Soutěž byla také velmi dobře medializovaná, již v dopoledních hodinách mohli posluchači Brněnského rozhlasu sledovat zprávy ze soutěže a také na internetové TV Pohoda vidět i přímé vstupy. Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. Družstva mohla podat protest proti výroku poroty. Pokud nesouhlasili soutěžící s rozhodnutím hlavního rozhodčího stanoviště, mohli podat písemný protest hlavnímu rozhodčímu soutěže, tím se zvýšila objektivnost soutěže. V letošním školním roce se však žádné protesty řešit nemusely. Cílem organizátorů soutěže první pomoci bylo připomenout všem lidem, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že život máme každý jen jeden. Je škoda, pokud život končí jen proto, že na místě neštěstí nebyla poskytnuta první pomoc včas, kvalitně nebo nebyla poskytnuta vůbec. V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela všechna soutěžní družstva krásné ceny. Ještě, než se všichni soutěžící rozjeli do svých domovů, pozvala ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková odborné učitelky na celostátní odbornou konferenci první pomoci říjnu 2023.

Krásné počasí, dobrá nálada a chuť žáků se něco nového naučit tak uzavřela I. ročník Krajské soutěže první pomoci.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

Výsledková listina SZŠ Výsledková listina VOŠZ Pamětní list
« z 5 »