Exkurze do Dětské léčebny se speleoterapií

Dne 24. 10. 2023 se třída 3.B vydala na exkurzi do Ostrova u Macochy, kde se nachází dětská léčebna se speleoterapií a jeskyně Balcarka. Speleoterapie je terapie, která probíhá v jeskyni. Pobyt v léčebně je pro děti na 4 týdny a každý den (kromě čtvrtku) chodí na 3 hodiny do jeskyně, kde 90 min relaxují na lehátkách a 90 min mají různé pohybové aktivity.

Teď něco o léčebně. Léčebna byla založena roku 1982 iniciativou MUDr. Drahoslava Říčného, CS., a RNDr. Jana Přibyla, DrSc. Od roku 1997 je pro speleoterapii využívaná veřejnosti nepřípustná Císařská jeskyně v Ostrově u Macochy. O rozvoj speleoterapie a Dětské léčebny se zásadně zasloužil její dlouholetý ředitel a primář MUDr. Pavel Slavík. MUDr. Pavel Slavík nastoupil do funkce primáře dětské léčebny po odchodu Drahoslava Říčného v roce 1985. Dosud experimentální výzkumné pracoviště Ostrov u Macochy získalo status dětské léčebny s celoročním provozem. Na základě úspěšné oponentury státního plánu vědeckotechnického rozvoje Ministerstva zdravotnictví ČR byla speleoterapie uznána oficiální léčebnou metodou. Podařilo se zrealizovat záměr úpravy Císařské jeskyně pro potřeby dětské léčebny speleoterapie. Po celou dobu svého působení usiloval o vybudování nové moderní dětské léčebny nad Císařskou jeskyní, jejíž realizace se již nedočkal. Tato moderní léčebna byla slavnostně otevřena 25. února 2023.

Do léčebny přijíždí děti z celé České republiky ve věku 3–18 let. Dětská léčebna poskytuje komplexní léčebnou a rehabilitační péči dětem s průduškovým astmatem, alergiemi, atopickým ekzémem, dětem s oslabenou imunitou a často nemocným dětem s opakovanými a chronickými nemocemi dýchacích cest. Podstatou speleoterapie je zvyšování kondice v čistém prostředí bez prachu, alergenů a dalších nečistot a současně při vysoké vlhkosti vzduchu. Specifické jeskynní mikroklima tvořené stálou teplotou, nízkou koncentrací radonu, vysokým obsahem lehkých záporných iontů a speleoaerosolem má značný a prokázaný imunomodulační účinek.

Za čtyřicet let fungování speleoterapie v Moravském krasu přinesla tato metoda přesvědčivé výsledky. Speleoterapie významně přispěla ke zlepšení kontroly základního onemocnění u astmatiků, ke snížení potřeby užívání dlouhodobé medikace a pomohla také snížit frekvenci akutních exacerbací. Díky této metodě došlo k celkovému zlepšení zdravotního stavu, kondice a obranyschopnosti u velké řady dětí. Dalšími nedílnými součástmi léčebné péče jsou kondiční aktivity v krásné a čisté přírodě CHKO Moravského krasu, rehabilitační procedury, reedukační programy, vzdělávací, výchovná a psychoterapeutická péče. Nejmenší děti přijíždí na léčebný pobyt v doprovodu rodičů nebo blízkých členů rodiny. Ročně absolvuje léčebný pobyt v Dětské léčebně přibližně 500 až 600 dětí.

Zapsala: Silvie Kozlíková 3B

« z 2 »