XVIII. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik

Dne 21. 3. 2024 se uskutečnil už XVIII. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který tradičně pořádá Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. Na akci se sjelo celkem 9 zdravotnických škol z celé Moravy. Naši školu reprezentovala výherkyně školního kola, žákyně Denisa Urbanová ze třídy 4.B s kazuistikou Ošetřovatelská péče o nemocného po oesophagoskopii. Do žákovské poroty usedl Jan Bednář, žák 4.A, který se ve školním kole umístil na třetím místě.

Odborná porota byla zastoupena náměstkyní pro nelékařské zdravotnické pracovníky a kvalitu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Mgr. Kamilou Slabákovou, vrchní sestrou traumatologického oddělení – Mgr. Lenkou Vašákovou a staniční sestrou interní JIP Mgr. Michalou Šůstkovou.

Všechny kazuistiky byly velmi zajímavé a zdařilé, velmi nás zaujala např. kazuistika o pacientovi a glioblastomem mozku, flegmóně ruky nebo karcinomu prsu. Naše reprezentantka svým velmi profesionálním projevem a výbornou informovaností o vybrané pacientce však zaujala porotu nejvíce. Denisa Urbanová získala krásné 1. místo v kategorii odborné poroty a 2. místo v kategorii žákovské poroty.

Velká pochvala a dík patří pedagogům a žákům SZŠ a VOŠZ ve Zlíně za vytvoření příjemné atmosféry a také všem soutěžícím, díky jejichž kazuistikám jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí.

Denise gratulujeme k vítězství a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Zapsala Mgr. Lenka Neumanová