2. ročník krajské soutěže první pomoci

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 se v dopoledních hodinách konal v Brně 2. ročník Krajské soutěže první pomoci. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a pořádala ji Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o., která má s organizací podobných akcí poměrně rozsáhlé zkušenosti. V předchozích letech se jednalo o soutěž celonárodního charakteru s mezinárodní účastí.

Do soutěže se přihlásila družstva žáků krajských zdravotnických škol, která předvedla před odbornou porotou své schopnosti a nabyté znalosti v modelových situacích, jež prověřovaly jejich míru profesionality. Jako hosté se soutěže zúčastnili i vybraní žáci ze Střední zdravotnické školy Trenčín.  Mezi zapojenými žáky škol z Brna. Blanska, Vyškova, Břeclavi, Kyjova a Trenčína panovala vstřícná, pohodová, a přesto soutěžní atmosféra.

Zúčastnění si museli poradit se situacemi z běžného života, například s důsledky úrazu elektrickým proudem, řeznými poraněními či nehodou na silnici. K věrohodnosti přispěly i výborné výkony maskovaných modelů, tedy žáků pořádající školy. Jednotlivá stanoviště byla umístěna na hřišti v areálu školy, na Špilberku, na Obilním trhu, v Music Lab JAMU. Průběhu soutěže zejména na volném prostranství na Špilberku a Obilním trhu přihlíželi kolemjdoucí, kteří se zájmem sledovali počínání zúčastněných, hovořili se žáky a s organizátory. Výkony soutěžících družstev hodnotila odborná komise složená z brněnských lékařů a odborníků ve zdravotnictví.

Krajská soutěž první pomoci byla slavnostně zakončena na SZŠ Brno, Jaselská, p. o. vyhlášením výsledků a závěrečným proslovem paní ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

Všichni soutěžící byli oceněni a odvezli si do svých domovů kromě dobré nálady, cen i příslib zorganizování soutěže i v příštím roce.

Zapsala: Mgr. Romana Dvořáková

Výsledková listina – SZŠ

Výsledková listina – VOŠZ

« z 4 »