Adaptační kurz

Ve středu 13. 9. 2023 se první ročníky odebraly na adaptační kurzy a mezi nimi i 1.B., která byla již od první zmínky natěšená, že se poznají v jiném prostředí než ve škole. Sraz byl stanoven na 7.45 před Janáčkovým divadlem a až na malé zpoždění se všichni dostali do autobusu, kde kolovaly žhavé debaty a dohady, jaké to bude. Přes trochu děsivou cestu, kdy se autobus mírně nakláněl, dorazili všichni v pořádku.

Ihned po příjezdu byli všichni obeznámeni s areálem a byli jim přiděleni vedoucí z agentury Peer2Peer. Třídu 1.B dostali na povel tři skvělí vedoucí Merlin, Dan a Dorka. Prvních pár hodin se seznamovali s Merlinem, který si pro ně připravil hry na poznávání jmen, kde na konci pak zaválela paní učitelka Čáslavová, která zvládla vyjmenovat všechna jména i s přídavnými jmény. Po úvodu a výtečném obědě se všichni vydali ubytovat do svých chatek a povléct postele. Povlečení dostali od velmi rázného pana “domácího” s kouzelným smyslem pro humor. Po ubytování se vrhli do společenských her, kde se navzájem poznávali a přivítali dalšího vedoucího Dana. Na konci prvního dne už se znali lépe než za celý týden ve škole a dozvěděli se spousty zajímavých a nečekaných informaci o sobě navzájem. Večer také přišlo na řadu žhavé křeslo s pikantními otázkami a kvíz o paní učitelce třídní, ve kterém si 1.B vedla skvěle.

Druhý den jejich pobytu započal krásným východem slunce s nádhernou vůní lesa a ranní rosy. Po vydatné snídani byli svoláni a seznámeni s třetí vedoucí – Dorkou, která je také seznámila s další hrou. Ta spočívala v tom, že se potichu museli na židlích přesunout z jedné strany místnosti na druhou. Po pár neúspěšných pokusech se otrkali a v rekordním čase za spolupráce celé třídy se dostali na druhou stranu, kde na ně čekala sladká odměna v podobě tatranky. Po dalších týmových hrách na ně čekal oběd a po něm hodinová pauza, po které se všechny ročníky sešly. Peeři nám vyhradili velký plac, kde započala taneční battle – třída proti třídě.

Po skvělé taneční soutěži, kde se všichni předvedli, nastal velký šok – všechny třídy totiž dostaly za úkol zinscenovat Růženku v různých žánrech jako třeba komedie či dokument. Měly na to čas do osmé hodiny večerní. Každá třída si vylosovala dva žánry a na ten žánr měla za úkol zpracovat krátkou inscenaci Růženky. 1.B. si vylosovala drama a dokument. Jako první se rozhodli, že si sepíší postavy a následně napíší scénář. Chtěli, aby se zapojili všichni, takže zde byly role od Růženky a krále až po samotnou postel. Když přišel čas, kdy měli vystoupit, byli lehce nervózní, ale po pár minutách se vzpamatovali a předvedli všem nádherné představení s dávkou improvizace a odhodlaní ukázat, co svedou jako kolektiv. Jako odměnu si všechny první ročníky po svých úžasných vystoupeních užily diskotéku s nádherným ohňostrojem na konci.

Den jejich odjezdu začal velmi ospalým ránem, kdy někteří byli rádi, že dojdou na snídani. Při balení však měli na tvářích úsměv a plno energie, což se jim velmi hodilo, protože by to nebyl adapťák bez toho, aniž by někdo padal, a tak se vrhli na všem známý pád důvěry. Ze začátku si někteří nebyli jisti, a tak jako prvního chytali vedoucího Merlina, který do nich vložil svou důvěru. Samozřejmě mu to oplatili a bezpečně ho chytli, stejně jako další, kteří se odhodlali. Čas na balení a úklid chatek uplynul rychle, a tak nastal čas loučení se spolužáky, kteří odjížděli dřívějším autobusem. Před odjezdem byl spíše pohodový program, při kterém se loučili postupně s vedoucími a při odjezdu padla nejedna slza. Cesta autobusem byla velmi živá, i když někteří ještě po cestě dospávali. Při ukončení adaptačního kurzu někteří za doprovodu rodičů odcházeli s úsměvy, novými zážitky, a především s pevnějším kolektivem.

Zapsala: Barbora Fišerová, 1.B

1B
1C
1LB