Den otevřených dveří

I když jsme tento krok hodně zvažovali, nakonec jsme se rozhodli po roční pauze zorganizovat „Den otevřených dveří“. Při přípravě tohoto dne bylo třeba zohlednit aktuální epidemiologickou situaci. Proto naši IT technici vymysleli aplikaci, přes kterou se zájemci o prohlídku školy přihlašovali. Tímto jsme se chtěli vyvarovat riziku, že se v určitou chvíli sejde příliš mnoho lidí. I když tvorba aplikace zabrala několik dní, výsledkem byla verze, která umožňovala rychlé a jednoduché přihlašování zájemců. Školní kariérový poradce poslal všem základním školám, které měl v databázi pozvánku, obsahující pokyny k přihlašování a podmínky účasti. Hlavní podmínkou bylo prokázání se absolvovaným očkováním nebo negativním antigenním či PCR testem. V této souvislosti je třeba ocenit spolupráci výchovných poradců na základních školách. Pozvánka se dostala celkem rychle cílové skupině, což jsme poznali dle zájmu veřejnosti a rychlého obsazování nabízených termínů. Na dni otevřených dveří provázeli přihlášenou veřejnost naši pedagogové. Účastníci, zákonní zástupci a žáci základních škol měli možnost prohlédnout si jednotlivé učebny, ať už v rámci výuky nebo bez. Součásti prohlídky byl i výklad, v rámci kterého se rodiče a žáci z řad zájemců dozvěděli základní informace o nabízených oborech, podmínkách přijetí a stávající výuce ve škole. V přízemí školy bylo vyčleněno místo, kde si mohli zájemci nechat změřit krevní tlak, nasycenost krve kyslíkem, tzv. saturaci, odebrat krev na glykemii nebo změřit tuk v těle a BMI. Celkem se dne zúčastnilo kolem 120 zájemců. Všichni obdrželi malý dárek od České průmyslové zdravotní pojišťovny, tímto děkujeme pojišťovně za laskavé sponzorování akce. S sebou si také návštěvníci odnášeli balíček letáků školy pro své spolužáky, protože nás na začátku 2. pololetí čekají ještě dva takové dny a rádi bychom zvýšili povědomí o naši škole v řadách veřejnosti.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková