Den učitelů

V úterý 28. 3. školní parlament popřál všem jaselským vyučujícím rozhlasem krásný Den učitelů. Poděkování sepsala a pronesla Tereza Andrejčáková (2S) a vysílání zajistil Jakub Momirov (2A), který i vybral a do rozhlasu pustil tematickou píseň Pátá z filmu Rebelové.

V tento den se také vybrané třídy účastnily akce Učíme s vámi, která spočívala v tom, že si zástupci tříd vybrali jednoho vyučujícího, se kterým se domluvili na „společné“ výuce. Žáci pomohli vyučujícímu s přípravou, někteří i společně s učitelem hodinu vedli. Například žáci ve 2. A včele právě s již zmíněným Jakubem Momirovem si připravili v rámci tematického bloku romantismus ve světové literatuře netradiční hodinu, která se nesla v duchu E. A. Poea. Nazvali ji konkrétně Odkaz E. A. Poea v současném filmu. Náplní hodiny bylo bedlivé sledování ukázek z populárního seriálu Wednesday a hledání explicitních i implicitních odkazů na uvedeného autora. Následoval zápis objevených iluzí a motivů na tabuli a poté proběhla diskuze vztahující se k tématu. Vyučovací hodina byla pro všechny zajímavá a došlo v ní k cílenému propojení žáků, kteří se stali na chvíli pedagogy, s učitelem, který se v průběhu hodiny ocitl v pozici studenta.

Za školní parlament: Lenka Čermáková a Petra Valovičová