Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 – Poděkování za spolupráci

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych Vám vyjádřil co nejhlubší poděkování za poskytnutou součinnost při zajištění disciplíny první pomoci jak na okresních kolech v Hustopečích, Pohořelicích a Brně, ale hlavně na krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů, která proběhla v pondělí 23. května 2022 ve Veselí nad Moravou. Pod vedením mimořádně šikovné Mgr. Dominiky Babákové a jejich kolegyň Mgr. Kristýny Kyselákové a Mgr. Hany Kašparovské byli všichni studenti a pedagogický doprovod nenahraditelní ve své pomoci a svojí prací nastavili dost možná nepřekonatelnou laťku, kterou bychom bez Vás jen stěží dotáhli. Krajské kolo soutěže ve Veselí nad Moravou bylo vedením BESIPu zhodnoceno zatím  jako jedno z nejúspěšnějších a nejlépe zrealizovaných v celé České Republice a na této skutečnosti se velkou měrou podílí právě pedagogové a studenti z Vaší školy. Chválou na Vaši adresu nešetřili ani ostatní organizátoři a mě nezbývá než doufat, že Vašim přispěním a spoluprací budeme moci počítat i v dalších ročnících.

Jménem BESIPu a Jihomoravského kraje Vám tímto ještě jednou co nejupřímněji děkuji. Pěkný den přeje Ing. Pavel Čížek Krajský koordinátor BESIP Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. – BESIP