Drogová kriminalita a my v roce 2023

Dne 17. dubna se první ročníky zúčastnily přednášky v divadle Bolka Polívky na téma „Drogová kriminalita a my v roce 2023“. Celou přednáškou provázel pplk. JUDr. Jaromír Badin, MBA, který velmi poutavou formou probral se žáky nejen teoretické záležitosti týkající se drogové tematiky, ale také své vyprávění prokládal velmi zajímavými osobními zkušenostmi ze své bohaté praxe u kriminální policie, což žáky velmi zaujalo.

Zapsala: Mgr. Barbora Baláková