Exkurze – Nemocnice Na Bulovce

Dne 6. 12. 2018 naše škole pořádala exkurzi do Prahy. V doprovodu pedagogů se zúčastnili akce žáci tříd 4A, 4B, 4L, 2VB, 3C a 1B. Cílem exkurze byla prohlídka Nemocnice Na Bulovce. Na počátku nás zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči přivítala v nemocnici, sdělila žákům krátký úvod týkající se chodu a specifik nemocnice, vysvětlila, kam se budou moci podívat, a nabídla pracovní příležitosti (plný úvazek, brigáda na letní měsíce či celý rok při studiu). Poté jsme byli předáni vrchní laborantce centrálních laboratoří. Ta nás seznámila s historií oddělení. Úkolem pracoviště je poskytovat komplexní laboratorní služby pro ambulantní i hospitalizované pacienty Nemocnice Na Bulovce a příslušné spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie, imunologie, hematologie a transfuzní lékařství a mikrobiologie včetně TBC laboratoře, parazitologie a vysoce nebezpečných nákaz BSL3. Pak se žáci seznámili s jednotlivými laboratořemi a pracovišti, které nám odborně okomentovala vedoucí laborantka. Následně nás vrchní laborantka zavedla k podzemní nemocnici (zatím nepoužitý historický kryt), kde jsme opět byli provedeni a seznámeni s jeho historií a významem pro současnost. Domníváme se, že exkurze byla pro žáky v rámci předmětu ošetřování nemocných velmi prospěšná a že i nabídky práce, které žáci dostali, byly velkorysé a všechen personál nemocnice, se kterým jsme se setkali, se k nám choval velmi pěkně. Žáci exkurzi hodnotili jako velmi přínosnou a zajímavou, dostali se na místa, kam by jindy nemohli ani nahlédnout.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská