Festival ošetřovatelských kazuistik

Dne 23. 3. 2023 se ve Zlíně v aule SZŠ a VZŠ konal XVII. ročník Festivalu ošetřovatelských kazuistik. Za naši školu se na festivalu představila se svou kazuistikou s názvem „Ošetřovatelská kazuistika u nemocného s gonartrózou“ žákyně 4D Kateřina Paczková, která vyhrála se svou kazuistikou školní kolo soutěže ošetřovatelských kazuistik. V žákovské porotě usedla žákyně 4B Marie Pospíšilová. Festivalového klání se účastnilo celkem 9 kazuistik. Žáci si jako svou nejzajímavější kazuistiku vybrali nejrůznější témata. Největší úspěch měla kazuistika s názvem – Maligní nádor cévnatky, kterou prezentovala sama žákyně, která byla v roli přednášejícího  i nemocného. Týkal se jí samotné.

Naše kazuistika nebyla vybrána mezi třemi nejlepšími, ale rozhodně měla vysokou odbornou úroveň a byla přednesena s přehledem. Všechny tři jsme byly při příjezdu na festival maličko roztřesené, ale postupem času z nás nervozita opadla a celý festival jsme si užily. Všechny přednesené kazuistiky byly zajímavé a téměř všechny se týkaly maturitních témat z ošetřovatelství. Přednesené kazuistiky hodnotily dvě poroty. Jedna odborná, ve které zasedli odborníci ze praxe. Druhá porota byla žákovská. Každá soutěžící škola měla v žákovské porotě svého zástupce. Po vyhlášení výsledků festivalu byl organizován workshop žáků a odborných učitelek. Žáci si svůj workshop moderovaly samostatně bez učitelského dohledu. Děvčatům se na workshop moc nechtělo, ale nakonec se jim výměna vzájemných zkušeností žáků různých škol moc líbila.

Obě žákyně se shodly, že soutěž byla ně přínosná. Katka si vyzkoušela jaké to je vystoupit před aulou plnou posluchačů a Marie se vyzkoušela jaké to je hodnotit ostatní a vyjádřit svůj názor před ostatními. Festival byl dobře připraven a velký dík za jeho organizaci patří garantovi akce Mgr. Řehákové.

Zapsala: Mgr. Iva Křesťanová