Přijímací zkoušky – pozvánky rozeslány

POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE ROZESLÁNY

Dne 24. 3. 2023 byly poštou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám všem uchazečům, kteří budou psát jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole.

V obálkách naleznete:

Pozvánky ke konání jednotlivých testů (z ČJ a MT) s konkrétním datem a časem zkoušek, své evidenční číslo, pod kterým budou na našich stránkách nejpozději 3. května 2023 zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

S sebou na zkoušku si prosím vezměte pozvánky na příslušný den. Usnadní vám orientaci v budově a zrychlí úvodní administraci, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). Vhodná propisovací tužka píše modře či černě a není gumovatelná.

Uchazeči, kteří se hlásí na oba obory, obdrží pro přehlednost dva dopisy (a budou mít také dvě evidenční čísla).

Uchazeči, kteří nekonají JPZ na naší škole, obdrží dopis s přiděleným evidenčním číslem a dalšími informacemi o přijímacím řízení.

Pokud uchazeč nemůže ze závažných důvodů konat zkoušku v řádném termínu, musí tuto skutečnost v zákonné lhůtě (3 dny) doložit příslušným potvrzením (lékař, …) ředitelce školy. Pokud ředitelka tuto omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu 10. a 11. května 2023 pro všechny obory.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat v úředních hodinách (7-15.30 h) kancelář školy na tel. 736 649 753.

Rubrika: Aktuality