Den otevřených dveří pro absolventy a přátele školy

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dne otevřených dveří pro absolventy.

Naším přáním bylo, aby celá akce probíhala v přátelské a milé atmosféře, a jsme velice rádi, že se nám společně s vámi tuto atmosféru podařilo vytvořit.

Rádi jsme mezi námi opět přivítali bývalé kolegyně, které již neodmyslitelně patří do našich řad:
Mgr. Věru Záhorovou a Mgr. Martu Ugwitzovou.

Celý den naplňoval téma oslav 75. výročí školy: minulost – současnost – budoucnost.

Mohli jste zhlédnout módní přehlídku dobových uniforem od Florence Nightingalové, která je považována za zakladatelku ošetřovatelství, až po současnost. Vzbudila velký zájem.

Retro učebna, kde jste se mohli podívat na kroniky školy, historické pomůcky i dokumenty.

Samozřejmě i současné učebny a naši novinku centrum odborného vzdělání.

Celou akci zpříjemnila ZUŠ VARHANICKÁ svým krásným vystoupením.

Jsme velmi rádi, že jsme podpořili společně s vámi charitativní akci „Dům pro Julii“ – za finanční dar ve výši 6652 Kč a vám patří velké díky. V neposlední řadě jsme si mohli popovídat a zavzpomínat v našich kavárničkách.

« z 3 »

Díky za vaši podporu a návštěvu.

Zapsala: PhDr. Milena Spurná