Kreativní tvoření II

Dne 1. 11. 2018 třída 4. S navštívila výtvarně kreativní dílnu Matylda a žákyně měly možnost seznámit se s technikou Tiffany vitráže.
Tato technika je založena na klasické vitráži. Namísto olověného profilu se však používá různě široká měděná fólie, která má z jedné strany lepidlo. Spojování jednotlivých opáskovaných dílů se poté provádí pomocí cínu. Sklo, které se na tiffany vitráž používá, může být různě velké a barevné. Zvolené kousky skla musejí být přesně vyřezané a zabroušené. Pro docílení jemnějšího detailu se využívají menší kousky skla, která mohou být čirá, poloopálová nebo s různým povrchem. Žáci oboru sociální činnost podobnou tvorbou a kreativními činnostmi získávají kompetence pro pedagogiku volného času, ergoterapii nebo arteterapii, čehož následně využívají při práci s klienty na praxi a mohou z těchto zkušeností čerpat i v budoucích profesích.

Zapsala: Mgr. Vendula Soldánová