Mensa – testování IQ

Dne 6. 12. 2022 na naší škole proběhlo dobrovolné testování IQ společností MENSA. Zájemců z řad žáků bylo celkem pět.

Společnost Mensa testuje pomocí mezinárodně uznávaného standardizovaného testu IQ pro všechny děti. Test je rozdělen na tři věkové skupiny (5–8,9–13 a 14+). Testy jsou neverbální, testuje se pomocí tužky, papíru. Výsledkem je hodnota IQ a vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk dítěte. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR.

Samotný test trval 40 minut. Každý, kdo se tohoto testu zúčastnil, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Výsledky testování jsou důvěrné, žáci je obdrží poštou na jejich adresu nebo e-mailem. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných žáků spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.