Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika

Dne 19. 12. 2022 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější ošetřovatelská kazuistika“.

Do soutěže byly přihlášeny žákyně tříd 4A, 4B, 4C, 4D denního studia oboru Praktická sestra. Celkem byly prezentovány 4 ošetřovatelské kazuistiky. Žákyně z třídy 4A byla omluvena z důvodu onemocnění. Výkony žáků hodnotila odborná porota z řad odborných vyučujících.

Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská. Soutěž podpořila a ceny předala paní zástupkyně Mgr. Jana Váňová.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota:

Mgr. Jana Váňová Mgr. Helena Čermáková Mgr. Martina Cahová

Výsledky:

1.místo – Kateřina Paczková PS 4D Ošetřovatelská péče u pacienta s gonartrózou. 2. místo – Marie Pospíšilová PS 4B Ošetřovatelská péče u pacienta s vbočeným kolenem. 3. místo – Barbora Barešová PS 4D Ošetřovatelská péče o klienta v berlínském senior centru PFLEGEWERK.

Gratulujeme a děkujeme!

Žákyně, které se umístily na 1. a 2. místě školního kola, budou reprezentovat naši školu ve Zlíně na XVII. Festivalu ošetřovatelských kasuistik, dne 23. března 2023.

Děkujeme všem žákyním za velice pěkné a na odborné úrovni zpracované kazuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákyním při zpracování kazuistik.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová, předsedkyně MS OSE