Pochodové cvičení s prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí

Dne 16. 11. 2023 se naše škola účastnila pochodového cvičení s prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

V dopoledních hodinách, za příjemného podzimního slunečného počasí, jsme se pustili do výšlapu na devět míst v Brně a v jeho těsném okolí.

Rozdělili jsme se do devíti skupin, kterou zastupoval a vedl jeden z učitelů tělesné výchovy. Dále každou skupinu tvořily tři třídy se svými třídními učiteli a dalším pedagogickým doprovodem.

Žáci si v během pochodu elektronicky vyplnili kvíz, který se týkal ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí.

Okolo poledne následoval rozchod, a všichni už se v pořádku mohli zase ubírat ke svým domovům s dobrým pocitem, že jsme ušli nějaký ten kilometr v přírodě na čerstvém vzduchu a udělali jsme tak i něco pro svoje zdraví.

Zapsal: Mgr. Jan Pejpek