Preventivní program

Dne 12. 10. 2021 se třída 2D zúčastnila školení Preventivního programu, které se uskutečnilo v PPP na Sládkově. Cílem programu bylo vzájemné hlubší seznámení spolužáků formou aktivit, které vybízejí k větší otevřenosti, sdělování svých názorů, sdílení hodnot i přemýšlení nad svými vlastnostmi. Program se všem žákům líbil.