Přivítání prvních ročníků

Slavnostní přivítání letošních prvních ročníků, které se konalo 4. 9. 2022, se uskutečnilo na venkovním hřišti školy. Program byl zahájen úvodním slovem ředitelky školy paní PhDr. Zuzany Číkové. Ředitelka školy dále sdělila žákům informace spojené se začátkem školního roku a s chodem školy. Poté si třídní učitelé odvedli jednotlivé třídy do svých kmenových tříd a seznámili žáky s novou školou.