Projekt Woche

V úterý 24. 5. 2022 bylo umožněno studentům 2. a 3. ročníku SZŠ Jaselská oboru praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost využít tři dny intenzivního kurzu německého jazyka s rodilou mluvčí Kiarou Panovskou z Österreich institutu Brno. Kurz spočíval v procvičování běžné konverzace, gramatiky či doplnění slovní zásoby (např. zdravotnická anatomie) a byl zaměřen zejména na zdravotnickou problematiku.

Hodina začínala v 9:00 pozdravem a aktivitou v podobě konverzační hry. Dále vyučování probíhalo ve formě pracovních listů, které jsme samostatně vypracovali a poté společně zkontrolovali. Po hodině jsme měli desetiminutovou pauzu. Poté bylo na programu opakování gramatiky. Tu jsme využili dále v pracovním listu, který nám pak sloužil jako pomůcka ke konverzování mezi sebou. Mnoho úkolů bylo v elektronické podobě na mobilních telefonech. Ať už to byly křížovky, pexeso či shrnutí celého dne závěrečným kvízem ve formě mobilní aplikace Kahoot!. Ten vycházel z tématu, které bylo daný den probíráno. Hodina končila ve 12:15 hod.

Tato akce proběhla pod záštitou SRPD SZŠ Brno, Jaselská. Tyto znalosti využijí žákyně oboru praktická sestra při stáži v zařízení Pflegewerk v Berlíně, stejně tak i žáci oboru zdravotnické lyceum a sociální činnost při výuce německého jazyka ve škole.

Zapsala: Michaela Cahová 3L