Replug me

Dne 14. 1. 2020 proběhl na naší škole seminář o online prostoru a sociálních sítích/počítačových hrách. Přednášela nám Markéta Homolková, která spolupracuje na projektu Replug me, který založila Mgr. Karolína Presová. Prvotní impuls pro založení projektu vznikl v Indonésii na základě nepochopitelného chování lidí, když jim byl odebrán telefon z rukou.

Na začátku semináře jsme si jako třída odhlasovali těžší variantu – naše mobilní telefony byly po celou dobu semináře u přednášející. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli seminář zaměřit spíše na sociální sítě než na počítačové hry. Bavili jsme se o působení sociálních sítí na náš každodenní život. Zabývali jsme se triky tvůrců sociálních sítí, co se týče vzhledu aplikací, které v nás vyvolávají určité závislosti a samozřejmě jsme se také zaměřili na jejich plusy a mínusy.

Cílem semináře nebylo nás od užívání sociálních sítí odradit, ale pochopit vztah mezi námi a internetem tak, abychom se stali vědomými uživateli internetu a nebyli jen jeho pasivními spotřebiteli.

Adéla Dračková a Kateřina Sekaninová (2L)