Setkání koordinátorů ICT

Setkání koordinátorů ICT

Dne 27. 9. 2019 se uskutečnilo setkání koordinátorů ICT, které pořádalo Středisko služeb školám, Brno na ulici Hybešova. Na začátku semináře proběhla nabídka jednotlivých kurzů a seminářů zaměřených na ICT, které pořádají Mendelova univerzita v Brně a SSŠ Brno. Samotná akce byla rozdělena na dva bloky, přičemž ten první obsahoval odborné přednášky na téma virtuální a rozšířené reality s využitím ve školství. Jedním z přednášejících byl i náš učitel Mgr. Tomáš Novotný, který popsal historií a využití mobilních aplikací rozšířené reality v praxi. V druhém bloku poté následovalo praktické předvedení a vyzkoušení virtuální a rozšířené reality na vlastní kůži.