Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 3. března 2023 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Letošní soutěž byla speciální, konala se v den 75. výročí založení školy pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové.

Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru praktická sestra, žáci zdravotnického lycea a sociální činnosti. Soutěžilo celkem 14 družstev. Soutěž probíhala na pěti stanovištích. Cílem bylo propojit teoretické a praktické znalosti. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, tepenného krvácení, ošetření popálenin a jiné. Žáci byli také testování v pozornosti a schopnosti bezpečně a dostatečně rychle přesunout raněné na nosítkách.

Soutěžící byli rozděleni na dvě kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení: Mgr. Hana Kašparovská, Mgr. Rudolf Lukačko, PhDr. Jana Toufarová, Mgr. Iva Lambova, Mgr. Adéla Soukupová a jako hlavní porotce Mgr. Dominika Babáková

 

Výsledky žáků 2. ročníků – I. kategorie:

  1. místo: družstvo třídy 2LB (2)       
  1. místo: družstvo třídy PS2A (1)
  2. místo: družstvo třídy 2LB (1)

 

Výsledky žáků 3. a 4. ročníky – II. kategorie:

  1. místo: družstvo třídy PS 3A                                                  
  2. místo: družstvo třídy PS 3C I.
  3. místo: družstvo třídy PS 3C II.

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne v červnu na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace a třetí družstvo z kategorie mladší žáci, bude reprezentovat školu v Jihlavě na mezinárodní soutěži první pomoci Mladé Bříště.

Děkujeme všem studentům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková

« z 3 »