Setkání zástupců školního parlamentu na bowlingu

Celkem 29 zástupců školního parlamentu se ve čtvrtek 23. 11. společně vydalo do sportovního centra Bowling Brno, kde se na 5 drahách utkali v bowlingovém klání.

Setkání se neslo ve velmi přátelském duchu. Jeho cílem bylo zejména vzájemně se poznat a stmelit kolektiv, k čemuž také dopomohlo seznamovací bingo, které pro členy parlamentu koordinátorky připravily a během kterého se studenti nejen pobavili, ale dozvěděli se o svých spolužácích spoustu nových a zajímavých informací.

Akce byla financována z dotace na podporu žákovských parlamentů a z hodnocení zúčastněných členů i koordinátorek můžeme říci, že se rozhodně vydařila.

Zapsala: Lenka Čermáková, koordinátorka školního parlamentu