Školní výlet 3.D

Ve dnech 11. 5. – 12. 5. se třída 3.D zúčastnila výletu do rekreačního střediska Prudká. Po příjezdu jsme se ubytovali a poté vyrazili na hrad Pernštejn. Vycházka byla dlouhá asi 10 km. Po prohlídce hradu jsme šli na oběd, a pak se vlakem vrátili zpátky do kempu. Odpoledne jsme strávili různými sportovními aktivitami. Po večeři jsme rozdělali oheň, opékali špekáčky a zpívali. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.

Zapsala: Mgr. Zuzana Horynová