Školní výlet – vodácký kurz

Ve dnech 4. – 6. 6. 2023 se třída 2.C účastnila školního výletu. Jednalo se o třídenní výlet na vodě. Sraz byl v 8 hodin u Janáčkova divadla. Odjíždělo se autobusem do Vyššího Brodu. Z Vyššího Brodu se jelo na raftech do Rožmberku a z Rožmberku do Českého Krumlova.

Na výlet se odjíždělo v 8.15 od Janáčkova divadla. Cesta autobusem do Vyššího Brodu trvala skoro 4 hodiny. Po příjezdu do Vyššího Brodu se spolužáci převlékali do vodáckého oblečení, dostali i vodácké vybavení. Poté je instruktor informoval o tom, jak se s vybavením zachází a jak se na vodě chovat. Žáci nasedli na rafty a pluli až do Rožmberka, kde přenocovali v kempu.

Druhý den se vyjíždělo v 9 hodin ráno a plulo se do Českého Krumlova. Plulo se 22 km. Žáci měli také 30 minut pauzu na oběd. Po 30 minutové pauze pluli dál a sjeli 2 jezy. Po dlouhé cestě dorazili do kempu v Českém Krumlově, kde měli už volno.

Následující den se šlo z kempu 3 km pěšky do centra Krumlova. Žáci měli rozchod. Ve 12.15 dorazili na sraz a odjíždělo se autobusem zpátky do Brna. Cesta do Brna trvala déle, ale i tak si cestu zpříjemnili poslechem hudby, tak jim cesta připadala kratší. Když přijeli do Brna, vzali si zavazadla a loučili se s ostatními.

Nakonec se jim celý výlet líbil. Chodili ke své třídní paní učitelce děkovat za to, že jim to vše zorganizovala. Z výletu měli všichni dobrou zkušenost a skvělý zážitek.

Zapsala: Ema Kroková

Ve dnech 4. až 6. června 2023 se třídy 2C a 2D (ve složení Mgr. Ondrášková, Mgr. Baláková, Mgr. Čáslavová a Mgr. Horyna) zúčastnily školního výletu – vodácké turistiky na raftech a kánoích z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. První den na nás čekal 10km úsek z Vyššího Brodu do Rožmberku, kde jsme v tamním kempu přespali (drtivá většina žákyň spala pod stanem). Druhý den byl o něco náročnější – 22,5 km do Českého Krumlova, které ale děvčata zvládla velmi obstojně. Zbytek dne po příjezdu do kempu již propršelo, naštěstí poslední den se již počasí umoudřilo a dovolilo nám prohlídku Českého Krumlova. Po obědě následoval odjezd zpět do Brna. Vodu si děvčata užila a doufáme, že na tento výlet budou dlouho vzpomínat.

Zapsala: Mgr. Barbora Baláková