Společně se domluvíme II.

Preventivní program „Společně se domluvíme II“ je snahou o pokračování preventivního programu „Společně se domluvíme“, který byl realizován formou projektových dnů u žáků druhých a třetích ročníků v loňském školním roce. Pomocí programu jsme schopni lépe posoudit klima jednotlivých tříd, detekovat rizikové formy chování, pokud by se v daných třídách vyskytly a tím nastavit efektivní pomoc jednotlivým třídám v rámci primární nebo sekundární prevence.

Program se týká 13 tříd naší školy (celkem 13 projektových dnů) v délce 6 vyučovacích hodin. Každý projektový den jednotlivé třídy je uzavřen diskusí a rozborem proběhlého projektového dne s peery, třídním učitelem a metodikem prevence.

Projekt „Společně se domluvíme II.“ probíhá na naší škole v měsíci říjnu a listopadu.

Zapsala: Mgr. Hana Kašparovská