Sportovní den pro 1. ročníky

Dne 20. 6. 2019 se konal Sportovní den pro 1. ročníky s programem míčových her a pochodového cvičení. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Žáci si kromě pochodového cvičení zahráli turnaj v přehazované, vyzkoušeli hru Ringo a Frisbee. Nejlepší žáci získali ocenění formou medailí. Účast byla hojná, téměř plný počet žáků. Počasí nám přálo, sportovní den se vydařil a účastníci si jej užili.


1. skupina – Brno Líšeň – Mariánské Údolí

Třídy: 1.A, 1.B, 1.S

Vedoucí: Mgr. Iveta Vilimová


2. skupina – Brno Královo Pole a Ořešín

Třídy: 1C, 1.D

Vedoucí: PaedDr. Ivana Laslová


3. skupina – Brno Pisárky

Třídy: 1.L

Vedoucí: Mgr. Eva Matějková Ph.D.


Zapsala: Mgr. Iveta Vilímová