Srdíčkové dny

V letošním školním roce se naše škola po nucené covidové pauze opět zapojila do veřejné sbírky „Srdíčkové dny“. Sbírka probíhala v prostorách naší školy ve dnech 19. – 23. září 2022.

Pořadatelem sbírky je Život dětem o. p. s. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Akce je organizována prodejem sbírkových předmětů např. barevných propisovacích tužek, přívěsky na klíče jako baterka, magnetek se zvířátky.

Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů zejména na nákup invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů.

Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo 7 dvojic žáků ze tříd oboru praktická sestra a zdravotnické lyceum.

Předběžná vybraná finanční částka činí cca 10 000 Kč.

Poděkování patří všem, kteří se sbírkové akce zúčastnili a finančně přispěli potřebným dětem.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová, koordinátorka akce