Stipendijní program FN Brno

Dne 30. 10. 2023 se třídy 3A, 3B a 3D zúčastnily krátké přednášky s názvem Stipendium FN Brno, kde byl žákům představen stipendijní program Mgr. Neveselou, kdy žáci po dobu studia ve 3. a 4. ročníku dostávají finanční stipendium. Podmínkou však je podepsání pracovní smlouvy po maturitě.

Zapsala: Mgr. Barbora Baláková