Stipendijní program FNB

Dne 4. 9. 2020 se konal ve Dvoraně školy workshop Mgr. Erny Mičudové (zástupkyně zdravotnického náměstka pro NLZP) s žáky třetích a čtvrtých ročníků oborů praktická sestra a zdravotnický asistent.

Mgr. Mičudová je seznámila se stipendijním programem FNB, který je pro ně určen. Cílem tohoto programu je motivovat absolventy SZŠ, aby po ukončení studia nastoupili do praxe.

V úvodu svého semináře představila paní magistra žákům FNB jako jednoho z největších zaměstnavatelů v Brně a Jihomoravském kraji vůbec. Velmi jednoduchou a přístupnou formou vyložila podmínky stipendijního programu, jeho výhody a nevýhody. Pohotově reagovala na dotazy žáků a vše vysvětlovala na příkladech z praxe. Zájemcům z řad žáků také předala přihlášku do stipendijního programu a vedení školy zveřejnilo tento program včetně přihlášky na školních webových stránkách pod odkazem https://www.szs-jaselska.cz/studium/stipendijni-programy/fakultni-nemocnice-brno/.

            Zájemci o stipendijní program naleznou informace také na webových stránkách FNB pod odkazem https://www.fnbrno.cz/nabor-zdravotnich-sester-do-fn-brno-penize-mohou-zacit-brat-uz-na-skole/t6933. Zapsala: Mgr. Helena Čermáková, vedoucí učitelka praktického vyučování