Testování tělesné zdatnosti žáků pro ČŠI

Celý měsíc listopad probíhalo měření tělesné zdatnosti, které pořádala Česká školní inspekce na všech základních a středních školách. Na středních školách se testování týkalo žáků druhých ročníků. Předmětem testování bylo několik disciplín, a to skok daleký z místa, leh – sed, vytrvalostní člunkový běh, počet shybů u chlapců a výdrž ve shybu u dívek. Žáci se testování zhostili s vervou a někteří dosáhli výtečných výsledků.