Vánoční laťka 2018

Dne 18. 12. 2018 od 9:00 se v tělocvičně naší školy uskutečnil již 15. ročník atletického mítinku ve skoku vysokém, který byl rozdělen na kategorií chlapců a dívek. Závodu se celkem zúčastnilo 37 dívek a 24 chlapců. Menší účast závodníků byla způsobena souběžnou exkurzí do Budapeště. Tak jako každý rok měla laťka vynikající úroveň a atmosféru a přihlíželo jí tradičně mnoho diváků jak z řad žáků, tak i učitelů. Nejlepší tři závodníci a závodnice dostali medaile, diplomy a sladké odměny.

Výsledky skoku vysokého: Kategorie dívek 1. místo – Silva Heldesová (3L) – 150 cm 2. místo – Zuzana Španková (3C) – 145 cm 3. místo – Jana Celfrová (1B) – 145 cm (více pokusů) Kategorie chlapců 1. místo – Daniel Poul (3S) – 180 cm 2. místo – Pavel Bistrý (3B) a Dominik Kříž (4A) – 175 cm Zapsal: Mgr. Jaroslav Mikyna