Vánoční příběh

Po sedmi letech zněl opět naší Dvoranou dne 19. a 20. prosince 2022 naladěný klavír. Rozezněla ho studentka druhého ročníku lycea Ema Kejmarová, která společně se členy dramatického kroužku vystoupila na vánočním představení.

Bylo to neobyčejné představení. Nejen, že žáci „Dramaťáku“ v čele s Patrikem Uríkem odvyprávěli biblický příběh o narození Ježíška, ale také zazpívali koledy. Vánoční přestavení bylo doplněno o vystoupení tanečníků (Michaely Cahové, Daniela Kalouska, Patrika Ruska a Emy Kejmarové) i kouzelnice Katky.

Kateřina Bílková ze třídy 2LB je výborná kouzelnice, ale umí také žonglovat. Práci s talíři nám nejen předvedla, ale také zapojila další žáky, kteří společně s ní na pódiu Dvorany zkoušeli, jestli umí uvolnit zápěstí a udržet roztočené talíře.

Vánoční pásmo bylo interaktivní, pro návštěvníky přestavení jsme připravili texty koled, které jsme žáci s námi společně zpívali.

Novým pěveckým objevem letošního vánočního vystoupení se stala Emilka Bukajová z 1A, která se připojila k vystoupení 19. 12. 2022 ráno v 7.00 hod!

Vánoční příběh herci dramatického kroužku hráli dva dny pro většinu tříd naší školy.

Příjemnou atmosféru doplnily kostýmy a zvuk, které zajistila Mgr. Iva Lambova. Režijně se na přestavení podílela Mgr. Dominika Babáková.

Vánoční příběh tak vykouzlil úsměv na tváři všem, kteří přišli představení shlédnout.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková


Ve dnech 19. a 20. 12. 2022 proběhlo na naší škole ve dvoraně vánoční představení pod názvem Vánoční příběh, ve kterém vystupovali členové dramatického kroužku.

Vystoupení pojednávalo o příběhu narození Ježíše Krista a o cestě sv. Marie a sv. Josefa do Betléma. Ovšem nebylo zde pouze hraní. Mezi jednotlivé scény byly zakomponovány společenské tance (jive, cha-cha), recitování a jako aktivitu pro žáky i kouzelnické vystoupení a zpěv tradičních vánočních koled. Představení trvalo vždy jednu vyučovací hodinu pro 3 třídy a pedagogy. Za dva dny se zde vystřídalo 18 tříd.

A nyní bych vám ráda představila žáky, bez kterých by se tato akce neobešla a všem moc děkuji za jejich účast a úžasné výkony. Vystupovali zde Patrik Urík, Ema Kejmarová, Kateřina Bílková, Patrik Rusek, Daniel Kalousek a Jan Kareš (2LB), Michaela Cahová (4L) a velké díky patří žačce Emilce Bukajové (1A), která k nám přišla jako posila v den představení.

Za všechny členy dramatického kroužku mi dovolte poděkovat paním učitelkám Mgr. Dominice Babákové a Mgr. Ivě Lambové za to, jak nás dovedou motivovat, strhnout a jak vymyslely toto krásné představení. Díky jejich úžasné organizaci a zrealizování vánočního vystoupení, se mohli naši spolužáci i učitelé zpříjemnit dopoledne a naladit se na vánoční svátky.

Zapsala: Michaela Cahová, 4L