Workshop – „Péče o náš les“

V pondělí 16. 10. 2023 proběhl Workshop – „Péče o náš les“. Do lesa, který jsme vysázeli u příležitosti 75. výročí založení naší školy nedaleko Útěchova, jsme se s kolegyní a třídou 3.LA rozjeli hned ráno. Na místě nás již vyhlížel odpovědný lesník polesí Vranov a žákům hned rozdal úkoly. Konkrétně jsme provedli několik důležitých úkonů:

  • Opravili jsme kolíky, což je důležitá část správy lesa a pomůže nám udržet ho v dobrém stavu.
  • Prováděli jsme tzv. komolení akátu, což zahrnovalo zlomení části stromů o délce asi jeden metr. Tímto způsobem jsme pomohli kontrolovat růst akátů, který je pro malé stromky nežádoucí.
  • Dosadili jsme do lesa dalších cca 10 stromků, což přispělo k obohacení druhového složení lesa a jeho budoucímu zdraví.

Měli jsme štěstí na podzimní slunečné počasí, což významně přispělo k příjemné atmosféře během workshopu. Žáci se do úkolů pustili s chutí a všichni společně jsme udělali pořádný kus práce. Díky všem za účast a pěkný den v lese.

Mgr. Blanka Janiczková