XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Ve dnech 23. a 24. ledna 2020 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, pořádala XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ.

Žáci třídy 4. B oboru ZA a odborné učitelky se této akce zúčastnili ve čtvrtek 23. 1. 2020, v rámci předmětu Ošetřovatelství. Navštívili přednášky a jednotlivé stánky, které prezentovaly novinky v léčbě chronických ran.

Program kongresu byl velmi bohatý např. podtlaková terapie, indikace, využití v praxi, kazuistiky, problematika diabetické nohy, obor Podologie, péče o onkologické rány, péče o dekubity, chronické rány. Ozonoterapie, kyslíková terapie při léčbě chronických ran.

Probíhaly zde také workshopy a sympozia, které se zabývaly problematikou podtlakové terapie. Byly prezentovány klinické zkušenosti s novými produkty v léčbě chronických ran, ActiMaris – prostředek 1. volby v éře vzrůstajících mikrobiálních rezistencí, Jak správně preventivně polohovat, Vivamel – roční zkušenosti s medovým krytím, role kyseliny hyaluronové v hojení ran atd.

Celý kongres byl bohatě zastoupen farmaceutickými firmami např. Lohmann a Rauscher, Hartmann Rico, Promedica Praha Group, Aspironix, atd.

Seznámili jsme se s různými typy krytí, vlhkého hojení ran a shlédli několik postupů léčby různých defektů. Dále nás velmi zaujali přednášky lékařů a dalších odborníků multioborového hojení ran. Přednášky pojednávaly o příčinách vzniku různých defektů, o jejich včasné diagnostice, příznacích, léčbě – jak vlhkou metodou či léčbou antibiotickou a podpůrnou – kompresivní terapií, vhodnou výživou apod. Tato konference byla pro nás přínosem, jsme rádi, že jsme se jí mohli účastnit a doufáme, že některé nové poznatky využijeme v praxi i ve výuce.

Zapsaly: Mgr. Romana Hanušová a Bc. Hana Kaštan