30 let od Sametové revoluce

V letošním roce jsme si dne 17. listopadu připomněli třicáté výročí událostí, které vedly k pádu totalitní komunistické moci v Československu. Při této příležitosti si někteří žáci naší školy připravili  pod vedením p. prof. Mrkosové a p. prof. Hrabala svůj program k připomínce těchto událostí. Akce probíhala v pátek 15.listopadu.

Spočívalo to především ve dvou činnostech: několik týdnů předem žáci připravovali a sestavovali postery a plakáty, zachycující nejrůznější období a události mezi léty 1948-1989. Ty těsně před 15. listopadem, což byl den připomínky týkající se všech žáků naší školy, rozvěsili po chodbách a třídách školy.  Tyto plakáty byly využity k následné prohlídce předem určených tříd podle rozpisu vypracovaného p. prof. Mrkosovou. Celou prohlídku doplňoval výkladem p. prof. Hrabal.

Dále si někteří žáci připravili prezentace s určitými událostmi ze stejného období, se kterými potom seznámili návštěvníky.

Akce si kladla za cíl připomenout události, kterých jsme nebyli přímými svědky a které známe jen z hodin dějepisu nebo jinak zprostředkovaně. To se, myslím, podařilo a alespoň zčásti si každý odnesl nějakou novou zkušenost.

Zapsal: Mgr. Lubomír Hrabal
« z 3 »