Celorepubliková soutěž – Rehabilitační ošetřovatelství

Dne 21. 3. 2019 se žák třídy 3. B ZA Pavel Bistrý, zúčastnil celorepublikové soutěže Rehabilitační ošetřovatelství vyhlášené SZŠ Ruská, PRAHA 10. Počet soutěžících z celé České republiky byl 17 žáků, třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent. Soutěž obsahovala část teoretickou, ve které žáci prezentovali své práce a část praktickou, kdy na základě dané kasuistiky prováděli ošetřovatelkou rehabilitační péči o klienta. Stanovili ošetřovatelské problémy, prakticky provedli zadané úkoly a vše zdůvodnili. Pavel Bistrý se umístil na prvním místě s velkou pochvalou poroty za prezentaci a velmi pěkný přístup k pacientovi, který svými výbornými znalostmi dané problematiky jen potvrdil. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Zapsala: Mgr. Romana Hanušová