Festival ošetřovatelských kazuistik SZŠ – Moje nejzajímavější kazuistika

Ve středu dne 27. 3. 2019 jsme se zúčastnili Festivalu ošetřovatelských kazuistik, který pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická ve Zlíně pod názvem „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 4. A, oboru zdravotnický asistent Eva Vranovská s kazuistikou „Ošetřovatelská kazuistika u pacienta se závislostí na Metamfetaminu (Pervitinu)“. Členem žákovské poroty se stala žákyně třídy 4. C oboru zdravotnický asistent Anna Vaňková, která se své funkce výborně ujala. Pedagogický doprovod byla odborná učitelka Mgr., Bc. Jana Soudková. Festivalu se zúčastnilo celkem 10 škol z celé republiky např. žáci ze SZŠ Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Šumperk. Škol sice nebylo mnoho, ale konkurence byla veliká. Všichni žáci byli profesionálně připraveni, kazuistiky byly na velmi dobré úrovni. Žáci je měli doplněné o edukativní videa, fotografie z pracoviště, rozhovory s personálem aj. V napjaté soutěžní atmosféře se naše žákyně nakonec umístila na krásném 1. místě u žákovské poroty. Gratulujeme! Na závěr soutěže proběhl již tradiční workshop pro žáky a vyučující. Všichni zúčastnění se vrátili domů unaveni, ale s dobrou náladou.

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková