„Český den proti rakovině“ – 23. ročník celonárodní veřejné sbírky

Dne 15. května 2019 se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“. Tematickým zaměřením sbírky pro letošní rok byla prevence nádorového onemocnění plic. Nejčastější příčinou tohoto onemocnění je kouření – mnoha onemocněním a úmrtím by šlo předejít. Kouření má vážný dopad na zdraví jedince a jím vyvolaná onemocnění jsou i zbytečnou zátěží pro zdravotnické systémy. Sbírka je organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Pořadatelem je Liga proti rakovině, organizačně sbírku zajišťuje agentura Arcadia. Do akce se zapojilo 15 dvojic žáků ze tříd oboru zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Velké poděkování patří všem, kteří se sbírkové akci zúčastnili a přispěli finančně na dobrou věc. Finanční částka vybraná našimi žáky činí 11.390,- Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová